Rapport: Bokkjedene favoriserer ikke eierforlagene

– Bokkjedene Ark og Norli favoriserer ikke sine respektive eierforlag, ifølge en undersøkelse som Menon Economics har utført på vegne av Bokhandlerforeningen.

Kilde: https://bokhandlerforeningen.no/ny-rapport-ingen-tegn-til-at-bokhandler-forskjellsbehandler-pa-bakgrunn-av-eierstruktur/

Frykten for at vertikal integrasjon (det at noen forlag eier bokkjedene) presser små og mellomstore forlag til å sette opp rabattene på bøker, har påvirket utformningen av bokloven, mener Bokhandlerforeningen.

Det har imidlertid ikke vært gjort noen utredning av om hvorvidt dette faktisk er tilfelle i dagens bokmarked før nå.

Les rapporten i sin helhet her:
https://bokhandlerforeningen.no/wp-content/uploads/2023-05-05-Rapport-fra-Menon-Economics-om-boklov-og-regulering-av-innkjopsrabatter-1-1-1.pdf

På vegne av Bokhandlerforeningen har Menon Economics undersøkt om det stemmer at bokkjedene (ARK og Norli) forskjellsbehandler forlag på bakgrunn av størrelse og eierskap.

Oppsummert finner rapporten ingen tegn til dette.

I undersøkelsen fremkommer det at de små og uintegrerte forlagene opererer med “markant lavere rabatter enn de større forlagene.” Dette avviket består også etter at det er tatt høyde for kvantumsrabatter.

Det er ifølge rapporten ingen tegn til at de små frittstående forlagene blir presset til å gi store rabatter.

Ifølge Bokhandlerforeningen er det ingenting som tyder på at forlagsøkonomien trenger beskyttelse i lov – i alle fall ikke på bekostning av bokhandelen. Rapporten viser faktisk økt lønnsomhet hos de mindre forlagene de siste femten årene.

Samtidig er økonomien i bokhandelen svært sårbar, og bare de siste 10 årene har det forsvunnet mer enn 100 bokhandler. Det er altså lite som tilsier at det er behov for, eller grunn til, at loven skal beskytte forlagene på bekostning av bokhandlenes økonomi, slik Bokhandlerforeningen tolker rapporten.

Konklusjonen i rapporten fra Menon Economics er at de ikke anbefaler å innføre avanseregulering i bokloven. Tvert imot peker rapporten på at reguleringen kan virke mot lovens hensikt, gjennom å gi dårligere vilkår for de mindre forlagene, og føre til nedleggelse av bokhandler i distriktene:

“Det er også vår klare oppfatning at den foreslåtte reguleringen faktisk kan lede til dårligere vilkår for de mindre og uavhengige forlagenes salg av bøker. Den vil med andre ord kunne virke på tvers av lovens hensikt.”

– Disse konklusjonene bør få konsekvenser for utforming av loven, mener Bokhandlerforeningen.