Internasjonalt Utvalg

Internasjonalt Utvalg (IU) oppnevnes av styret i Forfatterforeningen og er et rådgivende organ for styret i spørsmål som gjelder foreningens internasjonale saker

IU innstiller kandidater til DnFs Ytringsfrihetspris som deles ut av DnF på Årsmøtet.

Internasjonalt utvalg 2022

Hanne Ramsdal
Hanne Ramsdal (leder) Foto: Carl Christian Lein Stormer
Liv Mossige (foto: Anna-Julie Granberg)
Liv Mossige. Foto: Anna-Julie Granberg
Kristin Hauge
Kristin Hauge. Foto: Eigil Rasmussen Korsager
Øyvind Berg Foto: Paal Audestad
Øyvind Berg
Foto: Paal Audestad
Soudabeh Alishahi Foto: Julie Pike
Soudabeh Alishahi Foto: Julie Pike
Øyvind Rangøy Foto: Asko Künnap
Øyvind Rangøy
Foto: Asko Künnap

Bendik Vada Foto: Studentmediene i Trondheim / Torstein Olav Eriksen
Bendik Vada Foto: Studentmediene i Trondheim / Torstein Olav Eriksen