Styret

Styret rapporterer til og velges av Årsmøtet, DnFs overordnede organ. Styret består av åtte medlemmer, hvorav en leder og en nestleder. Styremedlemmene velges for perioder på to år med mulighet for gjenvalg. Styret administrerer og representerer foreningen etter formålsparagrafen og har det overordnede økonomiske ansvaret.

Styret 2024

Bjørn Vatne (leder) Foto: Alexander Worren
Bjørn Vatne (leder) Foto: Alexander Worren
Amalie Kasin Lerstang
Amalie Kasin Lerstang (nestleder). Foto: Kristine Heliesen
Sandra Lillebø Foto: Helge Skodvin
Sandra Lillebø
Foto: Helge Skodvin
Jens M. Johansson
Jens M. Johansson. Foto: Paal Audestad
Hanne Ramsdal
Foto: Carl Christian Lein Størmer
Sivert Nesbø 
Foto: Anna Julia Granberg
/Blunderbuss
Sivert Nesbø
Foto:
Anna Julia Granberg /Blunderbuss

Oda Malmin
Foto: Oda Berby
Oda Malmin Foto: Oda Berby
Endre Ruset Foto: Heidi Furre
Endre Ruset
Foto: Heidi Furre

Styrets arbeidsutvalg (AU) består av:

Bjørn Vatne

Amalie Kasin Lerstang

Jens M. Johansson