1. mai i Oslo

Forfattere, uansett organisasjonsmessig tilknytning, som ønsker å gå sammen med DnF i 1. mai-toget i Oslo er velkommen til det.

I årets 1. mai-tog i Oslo skal DnF gå i pulje 7 sammen med andre kunst- og kulturorganisasjoner som CREO, Unge Kunstneres Samfund (UKS), Dramatikerforbundet, og 1. mai-aksjonen for oversettere.

LO i Oslo har lagt ut et kart over Youngstorget som viser oppstillingsplassene for de forskjellige puljene, klikk her for å se oversikten.

Arrangementet på Youngstorget begynner kl. 11.45, med musikk og appeller. Selve 1. mai-toget går fra Youngstorget kl. 12.50. 

Forfattere som ønsker å gå sammen med DnF, vil finne Hanne Ramsdal og Ingvild Burkey på oppstillingsplassen for pulje 7 fra kl. 12.40. De vil stå med et stort banner med påskriften FORFATTERE MOT OLJELETING slik at de er lette å finne.

Både skjønnlitterære og faglitterære forfattere er varmt velkomne til å gå sammen med DnF, uansett organisasjonsmessig tilknytning.

Deltagerne oppfordres til å lage og ta med sine egne plakater, så lenge innholdet er i tråd med DnFs kjerneverdier og de foreslåtte parolene:

  • Udødelige forfattere trenger også pensjon
  • Pensjonsopptjening fra første krone – også for frilansere
  • Skribenter har ikke råd til å bli syke
  • Styrk innkjøpsordningen
  • Forsvar opphavsretten mot KI-tyveri
  • Forfattere mot oljeleting
  • Forfattere for fred i Gaza

De som vil, er også velkommen til å bli med på 1. mai-frokost og plakatverksted i regi av Unge Kunstneres Samfund, i UKS sine lokaler i Keysers gate 1 fra kl. 10.00.

DnF deltar i 1. mai-toget for å fremme fagpolitiske kampsaker og vise internasjonal solidaritet, og har absolutt ingen tilknytning til partipolitikk.