1. mai-tog med oversettere, forfattere og språkarbeidere

I år har de norske oversetterne utvidet sin påmelding i 1. mai-toget til også å omfatte forfattere og språkarbeidere.

I en invitasjon skriver de at «vi vil gå under paroler som ”Også frilansere trenger pensjon”, ”Styrk innkjøpsordningen” og ”Skribenter har ikke råd til å bli syke”.

Det er viktig for dem å presisere at dette er fagpolitikk, ikke partipolitikk.

Frilansutvalget i NFFO har meldt sin interesse for å delta, og lager muligens også egne paroler.

De går i pulje 6 (langt fremme, i retning av Oslo Kongressenter). Apellene starter ca. 11.20, hovedtaler fra 11.45 og selve toget begynner å gå rundt 12.50.

Lenke til Facebook-arrangementet her:

https://www.facebook.com/events/762706155364730?ref=newsfeed

Også forfatterne bak oppropet Nei til oljeleting vil ha en egen parole.