10 spørsmål til kjedene

Vi har bedt de tre kjedenes toppsjefer om å kommentere kritikken. Les mer om saken her:  http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kritisk-til-norsk-bokhandel#.VSpomPmsUSw http://bok365.no/artikkel/bade-bestselgere-og-bredde/#.VSpozPmsUSw http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/nar-en-bok-er-umulig-finne#.VSpolvmsUSw http://bok365.no/artikkel/til-helvete-med-bokbransjen/#.VSTToPmsUSx  http://bok365.no/artikkel/et-ledd-som-svikter/#.VSTTifmsUSw https://malanaveen.wordpress.com/2015/03/29/er-det-greit-a-si-fuck-bokbr… https://malanaveen.wordpress.com/2015/03/31/en-bokhandlers-forsvar-ikke-… http://bok365.no/artikkel/butikksjefene-har-stor-frihet/#.VSTUI_msUSw Hva…

bokkjede-sjefer

Vi har bedt de tre kjedenes toppsjefer om å kommentere kritikken.

Hva vil Anne-Regine Bakstad i Tanum, John Tørres Thuv i Ark og John Thomasgaard i Norli Libris svare frustrerte forfattere? 

Her er spørsmålene Forfatterforeningens nettsted har forelagt de tre kjedene:    

1) Hvordan arbeider din kjede for å synliggjøre norsk litteraturs bredde på kulturelle og litterære – og ikke bare kommersielle – premisser? 

2) Hva sier du til alle forfatterne som er oppgitt over at bøkene deres enten ikke er tatt inn i det hele tatt eller aldri synliggjøres i bokhandelen? 

3) Kan du nevne noen konkrete tiltak i din kjede for å formidle og synliggjøre bredden i litteraturen?

4) Hvordan balanserer dere synliggjøringen av bestselgere på den ene side og mer ukjent  litteratur på den annen side?  

5) De såkalte bokrådene i kjedene er særdeles viktige for hvilke bøker som kjøpes inn i stort antall. 
   A) Hvilken litteraturfaglig kompetanse besitter medlemmene i din kjedes bokråd? 
   B) Hvordan sikrer dere at bokrådene er sammensatt slik at ulike litteratursyn og litterære preferanser ivaretas?

6 A) Hvor stor frihet har den enkelte bokhandel til å bestemme sitt utvalg og hva de skal synliggjøre og formidle, og hvor mye bestemmes sentralt?
  B) Det går rykter om at kjedekontorene har nektet lokale bokhandlere å ha direktekontakt med forlag som vil selge inn bøker. Er det riktig? 

7) Mange frykter at forlagenes eierinteresser i bokkjedene påvirker hvilke bøker kjedene velger å satse på. Mange mindre forlag føler seg utestengt. Hva er din kommentar til kritikken om at vertikal integrering påvirker kjedenes bokutvalg og profilering og prioritering? 

8) Hvilke planer har dere for å styrke breddeformidlingen i din kjede?

9) Hvor viktig er bestselgerne for bokhandlenes økonomi, og hvor viktig er de smalere titlene for butikkenes kulturelle omdømme?   

10) Hvorfor er det ofte vanskelig å finne selv kritikerrost og prisbelønnet norsk litteratur i bokhandelen?  

Vi publiserer svarene her på DnFs nettsted etter hvert som vi får dem inn.