– 100 kroner for e-bok på backlist

I en artikkel om bokbransjen lørdag 7. januar kom Klassekampen til å framstille det som om leder i DnF, Anne Oterholm, mener at ikke en…

I en artikkel om bokbransjen lørdag 7. januar kom Klassekampen til å framstille det som om leder i DnF, Anne Oterholm, mener at ikke en eneste e-bok bør koste mer enn 100 kroner. Oterholm snakket om backlistbøker da hun satte et tak på 100 kroner. Etter at staten har tatt sitt, så koster e-boka til 100 kroner i realiteten 125 kroner. Og hvorfor er det viktig å presisere at man ikke snakker om nye, norske e-bøker her? Svaret: Dersom nye norske e-bøker skulle prises til 100 kroner, ville norske forlag og forfattere være historie i løpet av kort tid.