100 nye kunstnerstipend i forslaget til nytt budsjett

Regjeringen foreslår å styrke kunstnerøkonomien med 59 millioner kroner i forslaget til endringer i statsbudsjettet for neste år. 33,2 millioner fordeles på 100 nye kunstnerstipender.

Anette Trettebergstuen. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

– Jeg er glad for å kunne gi denne gruppen et etterlengtet løft, sier kulturminister Anette Trettebergstuen. – Pandemien har vist hvor små marginer kultursektoren har å gå på og hvor spesielt sårbare og utsatt kunstnere er som gruppe. Mange har sammensatt økonomi med usikre inntektskilder og ustabile arbeidsmuligheter, sier Trettebergstuen.

Regjeringen foreslår 150 millioner til full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og 100 millioner mer til kultur og likestilling.

59 millioner kroner mer til å styrke kunstnerøkonomien:

  • 33,2 millioner kroner fordelt på 100 nye kunstnerstipend.
  • 20 millioner kroner til Norsk kulturfond. 10 millioner går til ordningen for musikkfestivaler og 10 til ordningen for musikere, artister og band.
  • 4 millioner til etablerte scenekunstkompanier.
  • 1,8 millioner kroner til Fond for lyd og bilde.

Videre: 15 millioner kroner ekstra til film. 11 millioner ekstra til likestilling. 10 millioner ekstra til journalistikk. 5 millioner kroner til markeringen av 1000-års-jubileet på Stiklestad i 2030