1500 kulturaktører har søkt om 1,4 milliarder i koronastøtte

Dermed er det ikke nok til alle i denne omgang. Fristen for å søke om disse pengene gikk ut tirsdag. Les saken i sin helhet…

abid_raja

Dermed er det ikke nok til alle i denne omgang. Fristen for å søke om disse pengene gikk ut tirsdag.

  • Les saken i sin helhet hos Aftenposten: https://www.aftenposten.no/kultur/i/OQnEOO/1500-kulturaktoerer-har-soekt-om-14-milliarder-i-koronastoette

Totalt er 1500 aktører som har søkt. Disse har til sammen søkt om ca. 1,4 milliarder kroner. Det får Aftenposten opplyst av Kulturrådet, som forvalter ordningen.

Kulturlivet har i denne omgang søkt om støtte for perioden 1. mai til 31. august. Det er satt av 950 millioner kroner.

Om utbetalingene blir på mer enn 950 millioner kroner, vil de bli redusert likt for alle søkere, melder Kulturrådet.

– Jeg er glad for at så mange har søkt. Enn så lenge er dette foreløpige tall. Nå kvalitetssikrer Kulturrådet søknadene og beløpene. Deretter vil regjeringen komme tilbake med en vurdering når de endelige tallene foreligger, sier kulturminister Abid Raja til Aftenposten.