Aktuelt

159 forfattere ber om stans i oljeleting

Et opprop mot oljeleting er signert av 159 forfattere.
Oppropet sto torsdag på trykk i Aftenposten.

Aksjonsgruppa bak oppropet består av Ingvild Burkey (initiativtaker), Maria Børja, Tone Hødnebø, Erland Kiøsterud, Agnar Lirhus, Astrid Nordang, Knut Nærum, Kristine Næss, Torgeir Rebolledo Pedersen, Synnøve Persen, Hanne Ramsdal og Wera Sæther. 

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/LlaOAQ/159-norske-forfattere-i-opprop-nei-til-oljeleting

Begrunnelse:

Ledende internasjonale fagmiljøer innen energi og klima har slått fast at utbygging av ny infrastruktur for olje- og gassutvinning er uforenlig med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius.

https://www.weforum.org/agenda/2022/10/fossil-fuels-incompatible-1-5c-goal-energy-climate-change-study/

Konsekvensene av de pågående klimaendringene er grundig dokumentert og allerede merkbare, også i Norge. En eskalerende klima- og naturkrise vil slå ned i alle deler av samfunnet og fordrer at alle samfunnsaktører tar stilling. Den vil ramme først og hardest dem med minst ressurser og minst historisk skyld i situasjonen. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har konkludert at klimaendringene er den største trusselen mot realisering av menneskerettighetene noensinne.

 Klimaaktivister i ulike deler av verden fengsles i dag for sine ytringer, samtidig som unike kulturer og språk trues med utslettelse. Når vi som forfattere krever at all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel stanses umiddelbart, handler det både om å utøve global solidaritet og om fremtidige generasjoners rett til liv, helse og det frie ord.


Underskrifter:
Soudabeh Alishahi, Mozafar Amini, Ole-Petter Arneberg, Line Baugstø, Eivor M. Bergum, Olava Bidtnes, Brit Bildøen, Bergsveinn Birgisson, Arnt Birkedal, Kirsti Blom, Anders Bortne, Hanne Bramness, Gerd Brantenberg, Bjarte Breiteig, Kari Fredrikke Brænne, Eivind Buene, Ingvild Burkey, Majken van Bruggen, Anne Bøe, Kari Bøge, Camilla Bøksle, Maria Børja, Tor Edvin Dahl, Gro Dahle, Runar Dahle, Terje Dragseth, Erik Engblad, Lars Roar Engebretsen, Cecilie Enger, Kjersti Ericsson, Frank Eriksen, Bjørn Arild Ersland, Ragnhild Eskeland, Eivind Hofstad Evjemo, Freddy Fjellheim, Anne Karin Fonneland, Lasse W. Fosshaug, Kristin Friis, Gøhril Gabrielsen, Linda Gabrielsen, Anne Gjeitanger, Sigrun Glomsaas, Odd Goksøyr, Camilla Groth, Heikki Gröhn, Cathrine Grøndahl, John Gustavsen, Bror Hagemann, Linde Hagerup, Kjersti Halvorsen, Kjartan Hatløy, Karin Haugane, Vilde Heggem, Sverre Henmo, Lisa Him-Jensen, Rune F. Hjemås, Ingebjørg Berg Holm, Stig Holmås, Ingvild Holvik, Marte Huke, Kristian Hæggernes, Tone Hødnebø, Mona Høvring, Fredrik Høyer, Atle Håland, Eirik Ingebrigtsen, Martin Ingebrigtsen, Bård Isdahl, Ellen Emmerentze Jervell, Inghill Johansen, Marit Kaldhol, Silje Bergum Kinsten, Erling Kittelsen, Erland Kiøsterud, Rebecca Kjelland, Anna Kleiva, Odd Klippenvåg, Karl Ove Knausgård, Kjersti Kollbotn, Aud Korbøl, Benedicte Meyer Kroneberg, Gerd Kvanvig, Terje Holtet Larsen, Synne Lea, Sandra Lillebø, Ruth Lillegraven, Aasne Linnestå, Agnar Lirhus, Ingvild Lothe, Casper André Lugg, Maja Lunde, Steinar Løding, Ingri Lønnebotn, Thomas J.R. Marthinsen, Johan B. Mjønes, Rannveig Fern Leite Molven, Øyvind Kvernvold Myhre, Hilde Myklebust, Kathrine Nedrejord, Tove Nilsen, Astrid Nordang, Henrik Nor-Hansen, Karine Nyborg, Knut Nærum, Jan Chr. Næss, Kristine Næss, Anne Oterholm, Siri Amalie Oftestad, Morten Harry Olsen, Torbjørn Oppedal, Ivar Orvedal, Gine Cornelia Pedersen, Torgeir Rebolledo Pedersen, Synnøve Persen, Geir Pollen, Hanne Ramsdal, Jan Erik Rekdal, Charlotte Riise, Ingvild H. Rishøi, Juliane Rui, Berit Rødstøl, Eirik Røkkum, Ove Røsbak, Lars Haga Raavand, Mathias R. Samuelsen, Ingvild Schade, Karl Seglem, Tora Seljebø, Kjersti Bronken Senderud, Margaret Skjelbred, Kjersti Annesdatter Skomsvold, Sigbjørn Skåden, Ingvill Solberg, Kine Jeanette Solberg, Sara Li Stensrud, Julie Stokkendal, Simon Stranger, Arild Stubhaug, Ole Robert Sunde, Wera Sæther, Sara Sølberg, Thor Sørheim, Lene Therese Teigen, Svanhild Amdal Telnes, Helge Torvund, Linn Ulvin, Bendik Vada, Øystein Vidnes, Mikkel Vika, Aina Villanger, Gudmund Vindsun, Jan Erik Vold, Lars Amund Vaage, Erlend Wichne, Torunn Ystaas, Mattis Øybø, Tina Åmodt, Ingrid Z. Aanestad, Therese Aasvik