184 forfatter-søknader til Oslos kulturstipendier

Midlene skal fordeles av fem interesse- og medlemsorganisasjoner innenfor ulike kulturfelt, og med relativt kort frist kom det inn rekordstort antall søkere totalt 1837. – Dette har vært…

oslo_radhus_foto_alexander_ottesen__wikimedia_commons

Midlene skal fordeles av fem interesse- og medlemsorganisasjoner innenfor ulike kulturfelt, og med relativt kort frist kom det inn rekordstort antall søkere totalt 1837.

– Dette har vært en god løsning. Antallet søkere viser at det er et stort behov for å støtte Oslos kulturliv i krisetider,  – sier Geir Rege, fungerende fagleder i tilskuddseksjonen Kulturetaten. – Og i tillegg er det fortsatt mulig å søke kunstnerstipend for 2021, som har frist 15.9.2020, sier Rege.

Film: Viken filmsenter 147
Litteratur: Den norske forfatterforening 184
Scenekunst: Danse- og teatersentrum 216
Visuell kunst: BOA – billedkunstnere i Oslo og Akershus 620
Musikk: Creo Oslo, Akershus og Østfold 670

Andre stipend og tilskuddsordninger i Oslo kommune:

  • Krisepakke til ordningen Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak er økt med 5. mill.kroner
  • Kunstnere innen alle kunstformer, kulturarbeidere og forskere kan søke Oslo kommunes kunst- og kulturstipend til aktiviteter i kommende budsjettår 2021. Kunst og kulturstipender med søknadsfrist 15.9
  • Oslo kommune gir tilskudd til kunst- og kulturformål. Tilskuddsordningene bidrar til at Oslo får et mangfoldig, nyskapende og inkluderende kunst- og kulturliv. Oversikt over de 10 tilskuddsordninger til kunst- og kulturtiltak