Bibliotek og boklov var blant temaene da DnF-leder Heidi Marie Kriznik og nestleder Amalie Kasin Lerstang fredag møtte en lydhør og engasjert Åslaug Sem Jacobsen.

Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet, Telemark

– Noe av det vi snakka om var Kulturrådets Forsøksordning med distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek og en intern evaluering basert på skolenes rapportering som viser at 89% av skolebibliotekene som er med på ordningen oppgir at ordningen har ført til økt leselyst/utlån, forteller Kriznik.

Så mange som 82% mener at ordningen har ført til at elever låner et større mangfold av bøker, og 67% mener at ordningen har fått flere elever enn før til å låne bøker overhodet. Og 73% mener ordningen har ført til at elever som allerede pleide å låne bøker nå låner flere bøker.

– Så for å si det som Sem Jacobsen sa, så er ordningen svært treffsikker. Sem Jacobsen ba om å få tilsendt dokumentasjonen og ville følge med på, og følge opp denne ordningen, sier Kriznik.

Videre viste Sem Jacobsen forståelse for betydning av boklov og fastpris på bøker. Og at det er viktig å ha tilgang til, og formidle, et mangfold av bøker.

– Takk for et godt møte, Åslaug Sem Jacobsen. Vi snakkes til høsten! avslutter Kriznik.