Forslag til kandidater

Valgkomiteen skal ha sitt første møte 7. september. De av DnFs medlemmer som har innspill til kandidater til Styret, Opptakskomiteen, Det litterære Råd eller Desisor-vervet, bes sende forslagene til sekretariatet senest 6. september til post@forfatterforeningen.no.