20 forfattere lånes ut til lesesirkler

Tjue skjønnlitterære voksenbokforfattere lånes bort til tjue lesesirkler rundt om i landet. Lesesirklene må selv søke DnF om støtte. Gjennomføringen av forfattermøtet må skje innen…

fa_personer_sma_forsamlinger

Tjue skjønnlitterære voksenbokforfattere lånes bort til tjue lesesirkler rundt om i landet. Lesesirklene må selv søke DnF om støtte.

Gjennomføringen av forfattermøtet må skje innen 15. desember og DnF ber om en kort redegjørelse fra lesesirkelen etter møtet. Søknadsfrist: 1. september 2020.

Disse lesesirklene kan godt være etablert som direkte resultat av muligheten til «å låne en forfatter» digitalt. Bibliotek med lesesirkler, skoler eller nabolag som oppretter egne lesesirkler kan også søke. DnF formidler forfatteren og betaler honoraret, lesesirkelen organiserer møtet.

  • Les mer om tildelingen her: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/dnf-fikk-150-000-fra-kulturradet-til-digitale-lesesirkler

– Kjenner du til en lesesirkel som leser din bok, eller har lyst til å gjøre det? Tips dem om Forfatterforeningens prosjekt som legger til rette for at lesesirkler kan, via digital plattform, få besøk av forfatteren av boka de leser! sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik.

  • Les mer her: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/vil-du-lane-en-forfatter

– Vi oppfordrer alle våre forfattere til å spre budskapet og tilby sine lesere et digitalt forfattermøte, sier Kriznik.

Lesesirkler/initiativtakere som ønsker å søke på prosjektet bes sende en søknad til post@forfatterforeningen.no innen 1. september 2020. Søknaden må inneholde informasjon om gruppen/lesesirkelen som søker, når de ønsker et møte med en forfatter og navn og kontaktinformasjon på ansvarlig søker. Lesesirklene må gjerne komme med ønsker om enkeltforfattere og sjanger, men Forfatterforeningen er forpliktet til å etterstrebe et bredt utvalg av forfattere, etablerte og mindre etablerte. Derfor må DnF, riktignok i samråd med søker, kontakte og velge forfattere til møtet Lesesirkelen får låne forfatteren en time og møtet skjer via digital plattform, til eksempel Skype, Teams, Zoom.us, Facetime etc.

 

Søknad sendes: post@forfatterforeningen.no