2020: NORLA støttet 429 utgivelser

Det skriver bok365. – Vi har omstilt oss som best vi har kunnet til den nye situasjonen, slik at vi på best mulig måte kan…

verden

Det skriver bok365.

– Vi har omstilt oss som best vi har kunnet til den nye situasjonen, slik at vi på best mulig måte kan fylle NORLAs oppgave: å få norsk litteratur ut i verden, sier Margit Walsø, direktør i NORLA (Norwegian Literature Abroad) til bok365. – Så langt i år har NORLA gitt tilskudd til oversettelse av 429 utgivelser, men året er ikke ferdig. Det står igjen to av seks søknadsrunder.

I 2019 ga NORLA tilskudd til oversettelse av 572 utgivelser til 47 språk. 

– NORLA-støtten til oversettelse av norsk litteratur til andre språk utgjorde 6,2 millioner kroner i 2019, mens vi i år har økt budsjettrammen til 8,9 millioner koner – dels som en planlagt styrking i kjølvannet av Frankfurt-satsingen. I tillegg har vi kunnet øke rammen ytterligere ved å hente innsparte midler fra avlyste reiser og aktiviteter, sier Margit Walsø.