DnF på faglig besøk i Tallinn, Estland

23.-25.mai var representanter fra Forfatterforeningens styre og internasjonale utvalg i Tallinn, Estland. Foranledningen var en invitasjon fra den estiske forfatterforeningen Eesti Kirjanike Liit, initiert av Øyvind Rangøy som er medlem i den estiske foreningen og nyvalgt styremedlem der, samtidig som han er medlem i Forfatterforeningen (DnF).

Kriznik i samtale med Strotsev og Kiva, her i et lett, lattermildt øyeblikk. Øyvind Rangøy og Mathias Samuelsen er også synlige i bildet. Foto: Elin Øy

For å kunne finansiere reisa søkte DnF Kopinors utviklingsfond. Søknaden ble innvilget. Fra styret dro Sandra Lillebø, Mathias Samuelsen og Heidi Marie Kriznik, fra internasjonalt utvalg Kristin Hauge, og fra administrasjonen Elin Øy.   

Det var mange inntrykk. Estland har en brutal historie, fra 1945-1991 døde 90 000 estere. Vi besøkte blant annet minnesmerket over sovjetregimets ofre, et monument som sto ferdig i 2018. 

På monumentet står det to utdrag fra estisk dikt. Det ene er et utdrag fra et dikt av dikteren Juhan Liiv, utdraget fra diktet HO FLYG TIL HONNINGTREET (1910) har Øyvind Rangøy oversatt og gjendiktet:

Og om tusen fell frå på vegen heim

kjem fleire tusen fleire heim og

ber med seg fliden og strevet

så flyg dei til honningtreet.

Sandra og Elin tar bilde av bisvermen på veggen, en utsmykning av kunstneren Kirke Kangro
Foto: Heidi Marie Kriznik
Den estiske forfatteren Jan Kaus (midt i, med ryggen til) ledet omvisningen for forfatterne på besøk på festivalen, og oss
Foto: Elin Øy

Det andre diktutdraget på minnesmerkets innside er skrevet i 1964 av den estiske poeten PAUL-EERIK RUMMO. Utdraget er hentet fra diktet OG SLIK SKAL VI HALDE SAMAN. Også denne oversettelsen er gjort av Øyvind Rangøy, og han kan du høre lese diktet høyt her:  

https://soundcloud.com/rangoy/paul-eerik-rummo-og-slik-skal-vi-halde-saman

Og slik skal vi halde saman

som svermande bier blir kasta

slik skal vi halde saman

og vandre slik gjennom hava

Forfatterforeningens besøk fant sted samtidig som den årlige litteraturfestivalen HEAD READ som på estisk betyr Gode linjer. Det var mange fine møter på festivalen, deriblant møtet med Dmitri Strotsev, den ene av de to Belarusiske forfatterne som fikk Forfatterforeningens Ytringsfrihetspris for 2020. Han introduserte oss også for den ukrainske forfatteren Iya Kiva

  https://www.brinkerhoffpoetry.org/poets/iya-kiva

Iya Kiva har etter dette møtet kobla Forfatterforeningen med en ukrainsk kontakt og vi vil forsøke å finne samarbeidsprosjekter og måter å bistå ukrainske forfattere.

Alisa Ganieva

Et annet viktig møte var møtet med den russiske forfatteren Alisa Ganieva og hennes mann som begge har flyktet fra Russland til Tallinn. Ganieva sitter i det internasjonale rådet i Bergen internasjonale litteraturfestival, og forfatter Sandra Lillebø avtalte et møte med henne under vårt besøk. Ganieva har deltatt i flere aksjoner i Russland, blant annet aksjonsgruppa Soft power, som består av kvinnelige politikere i opposisjon og feministiske aktivister som bruker ulike ikke-voldelige metoder for å bekjempe Putins regime, som blant annet å legge blomster på steder i Moskva som assosieres med Ukraina. Lederen for Soft power er arrestert. Ganieva ville også risikere arrestasjon hvis hun ble igjen i Moskva. Ganieva oppfordret til støtte og var klar på at vi ikke må boikotte enkeltkunstnere som allerede opplever å være svært isolert. Ganieva vil gi oss kontaktinformasjon for å muliggjøre å komme i kontakt med noen av disse russiske forfattere og se hva vi kan bistå med.

I løpet av våre dager i Tallinn hadde vi også et langt møte med estisk forfatterforening/ Eesti Kirjanike Liit som er 100 år i år. Vi presenterte hverandres foreninger, og luftet samarbeidsmuligheter og prosjekter, og vi fikk en introduksjon til estisk litteratur.

Det gjorde inntrykk å møte den norske oversetteren og estlandsvennen Turid Farbregd som i mai ble utnevnt til ridder av første klasse av Den kongelige norske fortjenstorden. https://www.norsk-estisk.org/2022/05/27/turid-farbregd-utnevnt-til-ridder/ Farbregd har gitt norske lesere tilgang til forfattere som Jaan Kross, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Andrus Kivirähk, Emil Tode, Jaak Jõerüüt, Friedebert Tuglas med flere. For sine oversettelser har Farbregd mottatt en rekke priser og anerkjennelser, ikke minst Bastianprisen 1989 fra Norsk Oversetterforening for sin gjendiktning av Jaan Kaplinski (Same hav i oss alle: dikt) og Karel Capek-medaljen 2002, tildelt av International Federation of Translators for oversettelse av estisk og finsk litteratur til norsk.

(Foto: Kalev Lilleorg)

Vår siste dag var vi også så heldige å få besøke det nyåpnede Arvo Pärt-senteret.

Arvo Pärt-senteret . Foto: Mathias Samuelsen

Mange takk til den estiske forfatterforeningen/Eesti Kirjanike Liit og Øyvind Rangøy som tok så godt imot oss og ga oss kjennskap til estiske forfattere og kunnskap om Estland.