30 millioner til bokbransjens Frankfurt-satsing

– Vi gleder oss over at NORLA og bokbransjens initiativ om at Norge skal bli hovedland ved Bokmessa i Frankfurt 2019 er blitt møtt med…

margit_walso_direktor_i_norla_foto_eivind_rohne

– Vi gleder oss over at NORLA og bokbransjens initiativ om at Norge skal bli hovedland ved Bokmessa i Frankfurt 2019 er blitt møtt med stor oppslutning fra Stortinget! sier Margit Walsø (bildet), leder i NORLA, som formidler norsk litteratur i utlandet. Med 30 millioner fra Stortinget, og 12 millioner fra bokbransjen i lomma, er utsiktene lyse for at NORLA kan lede Norges satsing som hovedland under Frankfurt 2019. Satsingen vil få enorm betydning for norsk litteratur, som allerede opplever stor suksess i utlandet.

– Med Stortingsvedtaket er en substansiell del av budsjettet sikret. Vi er nå i posisjon til å fremme en søknad om at Norge skal bli hovedland ved Bokmessa i Frankfurt i 2019. Dersom Norge får tilslaget, kan mange nye forfattere få internasjonale muligheter, norsk litteratureksport løftes og store muligheter for profilering for Norge og norsk næringsliv oppstår, sier Margit Walsø.

Hovedland-status under bokmessa i Frankfurt, den viktigste i sitt slag i verden, er å sammenligne med å få en slags «litteraturens OL». Regjeringen, med kulturminister Thorhild Widvey i spissen, la i september frem et forslag om å støtte initiativet med 25 millioner kroner. Venstre og Kristelig Folkeparti gikk sammen med regjeringspartiene om et forslag om å høyne beløpet. Forslaget fikk overveldende oppslutning i Stortinget.

– Vedtaket skaper en enestående satsmulighet for norsk kulturliv internasjonalt. Bokbransjen er sterkt engasjert i satsingen, og bidrar med betydelige midler. 

NORLA arbeider videre for å reise resten av budsjettet med private midler, fra stiftelser og samarbeidsparter i næringslivet. Når bokbransjens brede oppslutning nå møtes av helhjertet støtte fra regjering og Storting, har vi et fantastisk utgangspunkt for en enestående internasjonal kulturmønstring, sier Walsø.

Da Finland var hovedland i 2014 betød det 7770 presseoppslag internasjonalt, 130 finske bøker ble solgt til tysk allerede før bokmessen hadde startet! Rettighetssalget økte med 60 prosent som følge av messen. New Zealand var hovedland i 2012 og ble nevnt i 9000 presseoppslag bare i Tyskland. Minst 200 rettighetssalg fra 2012-2013, herav116 rettighetssalg til Tyskland, som vanligvis oversetter 10 bøker fra New Zealand i året. Turismen fra Tyskland økte med 14 prosent. Island i 2011 oppnådde lignende effekt: 220 titler oversatt og flere islandske forfattere lå på bestselgerlista i Tyskland etter hovedlandsatsingen.