300 millioner i korona-kompensasjon til kulturlivet

– Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt…

abid_raja

– Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Pakken som ble presentert i dag består av en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for øvrig på cirka 600 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

– Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen kan presentere en veldig god, særskilt kompensasjonsordning for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, sier kultur- og likestillingsministeren

– Sammen med tiltakene vi allerede har presentert, at regjeringen ikke vil kreve tilbake tilskudd til kultur- og frivillighetsformål, en målrettet innsats for å kompensere frilansere og selvstendig næringsdrivende basert på inntekt de siste tre år, herunder en ordning for sosialhjelp de første 17 dagene, og dessuten at staten tar det aller meste av regningen ved permitteringer, har vi i sum fått på plass en god pakke til sektoren. Nå rykker vi altså ut med en omfattende ordning som vil komme svært mange aktører til gode.

– Likevel vil vi fortsette å følge opp i dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak. Vi er inne i en krevende periode for hele sektoren, men regjeringen har sagt at vi vil gjøre det vi kan for å redde arbeidsplasser, og det er denne ordningen et godt bidrag til, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Ordningene vil forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.