32 millioner i bot til fire forlag

Etter å ha gjennomført razziaer i april 2014 hos de fire forlagene og Bladcentralen, har Konkurransetilsynet nå konkludert.  Aschehoug får 9,66 millioner i bot, Cappelen…

de4

Etter å ha gjennomført razziaer i april 2014 hos de fire forlagene og Bladcentralen, har Konkurransetilsynet nå konkludert. 

Aschehoug får 9,66 millioner i bot, Cappelen Damm 9,1 millioner i bot, Gyldendal 7,88 millioner i bot og 4,56 millioner til Vigmostad & Bjørke, som eier det som tidligere var Schibsted Forlag.

– Forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted Forlag har brutt konkurranseloven. De har samarbeidet om en kollektiv boikott av distributøren Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon, sier settekonkurransedirektør Mads Magnussen i en uttalelse på Konkurransetilsynets nettsider:

  • Les uttalelsen her: http://www.konkurransetilsynet.no/nb-NO/aktuelt/nyheter/2017/Milliongebyr-for-ulovlig-samarbeid-i-forlagsbransjen/
  • Les mer på e24: http://e24.no/lov-og-rett/norske-forlag-faar-32-mill-i-bot-av-konkurransetilsynet/23955514

Forlagene bestrider anklagene. 

Aschehoug er uenige med Konkurransetilsynets konklusjon i saken. Forlaget avviser at de har deltatt i en boikott: – Denne saken har blitt snudd helt på hodet. Aschehoug har aldri ønsket å begrense antallet utsalgssteder eller svekke konkurransen i massemarkedet. Reitangruppen nektet fra 2014 Bladcentralen å levere bøker til sine kjeder. Reitangruppen krevde leveranser utelukkende gjennom sin egeneide distributør Interpress, mens Bladcentralen alltid har tilbudt alle kjedene varer, sier Aschehoug-sjef Mads Nygaard, i en uttalelse.

Cappelen Damm mener de har dokumentert at de ikke hadde mulighet til å delta i noen boikott av Interpress på det aktuelle tidspunktet, fordi de ikke har hatt distribusjon hos dem etter 2008: – Cappelen Damm har ikke levert via Interpress på mange år. Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, har hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner, sier Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Cappelen Damm, i pressemeldingen.

Heller ikke Gyldendal er enige i vedtaket. – Gyldendal deler ikke Konkurransetilsynets oppfatning og mener det ikke foreligger grunnlag for å konstatere noen lovovertredelser i saken for Gyldendals del, verken i form av samarbeid om kollektiv boikott av Interpress Norge AS eller informasjonsutveksling i strid med konkurranseloven, skriver forlaget i en pressemelding.

Forlegger Arno Vigmostad i Vigmostad & Bjørke sier følgende i en epost til E24: «Boten Konkurransetilsynet har vedtatt gjelder forhold som skjedde over et år før Vigmostad & Bjørke overtok Schibsted Forlag. Vi er kun ilagt boten som ny eier av forlaget. Schibsted vil som tidligere eier av forlaget da den påståtte overtredelsen skal ha skjedd, bære det økonomiske ansvaret i saken.»  Schibsted Media Group solgte Forlaget i 2015 og ikke lenger er en aktør i den norske bokbransjen.