3700 søknader til Kulturrådets ekstraordinære stipendutlysning

Les Kulturrådets oversikt i sin helhet: https://www.kulturradet.no/sks/vis-artikkel/-/3700-kunstnere-har-sokt-korona-stipend?fbclid=IwAR1F6umbBni5qLkzyYvTVvtp6HKnyJOZfVDXCdkr-vv9V2aplECjyxTJ11M Leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend Trude Gomnæs Ugelstad er glad for stipendene, men mener det er en…

kulturradet
  • Les Kulturrådets oversikt i sin helhet: https://www.kulturradet.no/sks/vis-artikkel/-/3700-kunstnere-har-sokt-korona-stipend?fbclid=IwAR1F6umbBni5qLkzyYvTVvtp6HKnyJOZfVDXCdkr-vv9V2aplECjyxTJ11M

Leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend Trude Gomnæs Ugelstad er glad for stipendene, men mener det er en kortsiktig løsning, og ber kulturministeren øke antall faste stipender i neste års statsbudsjett.

Som følge av koronasituasjonen lyste Kulturrådet i sommer ut 70 millioner kroner i stipender til kunstnere. Stipendene er på 100 000 kroner. Tirsdag var det møte i Utvalget for Statens kunstnerstipend for å bestemme fordelingen av antall stipender per kunstnergruppe. Vedtakene om hvem som tildeles stipend vil være klare i midten av oktober.

Stipendordningen skal bidra til at flere kunstnere klarer seg økonomisk gjennom koronakrisen, å opprettholde kontinuitet i kunstnerisk produksjon, sikre sysselsetting og bidra til etterspørsel. Forfattere, oversettere, billedkunstnere, scenekunstnere, musikere og arkitekter er blant gruppene som kunne søke det ekstraordinære stipendet.

Leder for Utvalget for statens kunstnerstipend Trude Gomnæs Ugelstad er glad for at de kan dele ut stipender nå som så mange kunstnere står uten oppdrag, men er tydelig på at det ikke er nok på lang sikt.

– Vi har vært spente på hvor mange som ville søke i denne unntakstilstanden. Søkertallet er høyt, og de midlertidige stipendene vil komme godt med, men samtidig er det en løsning som bare vil hjelpe på kort sikt. De fleste kunstnerstipendene våre går over flere år, og jeg håper kulturministeren nå vil øke antallet faste stipender i neste års statsbudsjett. Kunstnerne er en utsatt yrkesgruppe med usikre inntektskilder og ustabile arbeidsmuligheter, og det er liten tvil om at denne krisen vil vare lenge, sier Gomnæs Ugelstad.