400 000 til prosjektet «Aleine saman. Kultur i koronatida»

Dei ønsker seg: Opplesing/ song ca. 1,5–4 minutt, levert på video/lydopptak Tekst til digital formidling: 1 500–4 000 teikn inkludert mellomrom Illustrasjon/ teikneserie, opp til 25 ruter Andre…

Dei ønsker seg:

  • Opplesing/ song ca. 1,5–4 minutt, levert på video/lydopptak
  • Tekst til digital formidling: 1 500–4 000 teikn inkludert mellomrom
  • Illustrasjon/ teikneserie, opp til 25 ruter
  • Andre formidlingsformar er også velkomne om ein har idear til det

Kvart oppdrag gir 4000 kroner i honorar. Nynorsk kultursentrum vel sjølv ut kven som deltek, men meld dykk gjerne!

Send ein e-post til post@nynorsk.no om du ønskjer å bidra, med forslag til kva du kan gjere.