400 bibliotek lagt ned i Danmark

I siste nummer av Forfatteren, tidskrift for Dansk Forfatterforening, skriv leiar Jo Hermann (bildet) om konsekvensen av siste tiårs bibliotekpolitikk i Danmark. Ho har siste år lese fleire manuskript som har fått avslag frå forfattarane sine faste forlag. Nokre av manusa er ho overtydd om ville blitt utgitt for berre få år sia: ”Et par redaktører har bekræftet tendensen: Det er blevet mere almindeligt, at forlagene giver kommercielle afslag, dvs. afslag, hvor eneste fejl ved manuskriptet er, at markedet er for lille.”

Jo Hermann

I siste nummer av Forfatteren, tidskrift for Dansk Forfatterforening, skriv leiar Jo Hermann (bildet) om konsekvensen av siste tiårs bibliotekpolitikk i Danmark. Ho har siste år lese fleire manuskript som har fått avslag frå forfattarane sine faste forlag. Nokre av manusa er ho overtydd om ville blitt utgitt for berre få år sia: ”Et par redaktører har bekræftet tendensen: Det er blevet mere almindeligt, at forlagene giver kommercielle afslag, dvs. afslag, hvor eneste fejl ved manuskriptet er, at markedet er for lille.”

Hermann meiner grunnen er nedskjering for biblioteka. I 1999 var det ca. 900 folkebibliotek, i 2009 var det 500. Talet søkk stadig. Dessutan har biblioteka i større grad byrja samarbeide og låner heller ei bok frå nabokommunen enn å kjøpe ho inn sjølv. Bokbestanden i biblioteka er redusert med 25% på ti år. ”Disse 25% mangler i forlagenes kalkuler, når redaktørene skal regne på, om det kan betale sig at utgive et manuskript. Resultatet bliver, at selv etablerede forfattere risikerer at få nej tak fra deres faste forlag. Disse forfattere skriver ikke dårligere end før, og formentlig er der heller ikke blevet færre læsere til deres værker”, skriv Jo Hermann.