545 millioner kroner i gebyr til fem aktører i bokmarkedet

Konkurransetilsynet ilegger Norges fire største forlag og Bokbasen overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner. De får gebyret for brudd på konkurranseloven, skriver tilsynet i en pressemelding.

Bokbasen AS ilegges et overtredelsesgebyr på 4,1 mill. kroner, Cappelen Damm AS ilegges et overtredelsesgebyr på 131,4 mill. kr, Vigmostad & Bjørke AS/Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS ilegges et samlet overtredelsesgebyr på 92,6 mill kr., Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA ilegges et samlet overtredelsesgebyr på 252,1 mill. kr og Aschehoug ilegges et overtredelsesgebyr på 64,6 mill. kroner. Forskjellene i gebyrenes størrelse for de fire forlagene skyldes blant annet at forlagene har ulik omsetning. Det melder bok365.

Ifølge Konkurransetilsynet har aktørene ulovlig utvekslet fremtidige bokpriser og annen konkurransesensitiv informasjon gjennom et abonnement i Bokbasen.

Det er ulovlig for konkurrenter å dele informasjon som kan begrense konkurransen i et marked. Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug er konkurrenter i et sterkt konsentrert norsk bokmarked. Disse forlagene har gjennom mange år stått for rundt 90 prosent av omsetningen i markedet.

Konkurransetilsynet har funnet det bevist at forlagene har delt og mottatt konkurransesensitiv informasjon via Bokbasen og abonnementet Mentor Forlag, heter det i tilsynets pressemelding.

– Konkurransetilsynet har gjennom etterforskningen funnet mange bevis på at forlagene har delt konkurransesensitiv informasjon i en database de alle hadde tilgang til. Dette har gitt aktørene fullstendig oversikt over hverandres opptreden i markedet, og kan ha ført til at vi forbrukere har måttet betale høyere priser på bøker, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Bokbasen selger flere typer abonnement og det er ett av disse, Mentor Forlag, denne saken gjelder. Bokbasen har brutt konkurranseloven ved å legge til rette for informasjonsutvekslingen gjennom dette abonnementet. Delingen av konkurransesensitiv informasjon har gjort det lettere for forlagene å tilpasse sin egen markedsstrategi ut fra konkurrentenes planer.

– Det er forbudt for konkurrerende selskaper å utveksle informasjon som kan begrense konkurransen i et marked. Forlagene har systematisk lagt inn slik informasjon i databasen, i visshet om at den da ble tilgjengelig for konkurrentene. Størrelsen på gebyrene understreker at det i denne saken har skjedd et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Informasjonsutvekslingen la til rette for at forlagene kunne koordinere priser og utvalg. Dette kan ha ført til redusert utvalg og høyere priser for forbrukerne. Informasjonen som forlagene registrerte i bokdatabasen ville vært vanskelig å skaffe seg på andre måter.

Konkurransetilsynets vedtak er endelig. De involverte selskapene har mulighet til å klage saken inn for Konkurranseklagenemnda, innen en frist på 6 måneder.

Les toppsjefenes reaksjon her: