800 titler på Mammutsalget

Mammutsalget er det største samlede boksalget i Norge, både i titler, og bokhandler og forlag som er med. Den mest forhåndsbestilte romanen er Liv andre…

mammutlogo

Mammutsalget er det største samlede boksalget i Norge, både i titler, og bokhandler og forlag som er med.
Den mest forhåndsbestilte romanen er Liv andre har levd av Edvard Hoem.
Hele 4 av 5 titler på topplista av innkjøpte bøker er barnebøker.