805 millioner kroner i spillemidler til kulturformål i 2020

– Med disse midlene er vi med på å støtte opp om fantastisk kunst og kultur skapt av barn og unge gjennom Frifond-ordningen og for…

abid_raja

– Med disse midlene er vi med på å støtte opp om fantastisk kunst og kultur skapt av barn og unge gjennom Frifond-ordningen og for barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken. Vi er også med på å sikre aktivitet i det frivillige kulturlivet så det kan fortsette å blomstre over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.
 
For å sikre en rask og forutsigbar tildeling uavhengig av Covid-19-situasjonen, er beløpet som deles ut det samme som i 2019, med noen mindre justeringer innenfor fordelingen.
 
– Vi fordeler midlene som i fjor, men vi er åpne for at det kan være behov for å bruke dem på en annen måte på grunn av koronasituasjonen. Vi har tillit til at mottakerne har best forutsetning til å vite hvordan midlene best kan komme til nytte, sier kultur- og likestillingsministeren.
 
Midlene vil bli utbetalt i mai.