805 millioner kroner i spillemidler til kulturformål

– I tråd med Kulturmeldingen og Frivillighetsmeldingen ønsker vi å bidra til at det frivillige kulturlivet får flere og mer egnede lokaler til aktivitet. Derfor…

trine

– I tråd med Kulturmeldingen og Frivillighetsmeldingen ønsker vi å bidra til at det frivillige kulturlivet får flere og mer egnede lokaler til aktivitet. Derfor øker vi tilskuddet til Regionale kulturbygg i årets fordeling av spillemidler til kulturformål. Vi øker også tilskuddet og utvider nedslagsfeltet til Musikkutstyrsordningen til også å gjelde andre kulturuttrykk, sier kultur- og integreringsminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Samlet oversikt over fordelingen av spilleoverskudd til kulturformål 2019:                                                                          

Den kulturelle skolesekken 288 270 000

Regionale kulturbygg 56 420 000

Frifond 199 345 000

Krafttak for sang 5 340 000

Aktivitetsmidler for kor  7 645 000

Landsomfattende musikkorganisasjoner  21 000 000

Folkeakademienes Landsforbund  8 550 000

Norske kirkeakademier 2 100 000

Kulturutstyrsordningen (Musikkutstyrsordningen)  40 000 000

Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre  15 350 000

Historiske spill  4 000 000

Prosjektmidler på museumsfeltet 26 255 000

Prosjektmidler på arkivfeltet 11 965 000    

Prosjektmidler bibliotekfeltet 48 545 000

Gaveforsterkningsmidler 70 000 000

Til sammen 804 785 000