Å være forfatter i ei rar, uforutsigbar tid

Kjære forfattere,                                               …

_syn5425-2

Kjære forfattere,                                                                         3.april 2020

Vi har nå gjennomført en digital kortversjon av årsmøtet som skulle ha funnet sted 21. – 22. mars 2020 på Hotel Bristol. Takk for stor oppslutning i avstemningen og voteringen. Et stort flertall stilte seg også bak styrets forslag til budsjett og handlingsplan, og ga sin tilslutning til valgkomiteens innstillinger. Nytt styre er på plass og årsmøteprotokollen er sendt ut.

Som erstatning for årsmøtet som skulle ha vært gjennomført, tar vi sikte på å kalle inn til et endagsmøte med middag til høsten. Da gjennomfører vi de valga som ble satt på vent, sånn som valg av medlemmer til ny opptakskomite, og diskuterer blant annet grunnstipend og æresretten. Hvis du ikke har lest eller fått æresrett-rapporten tilsendt, kan du lese den her:

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/uavhengig-utvalg-aeresretten-brot-med-grunnleggende-rettsstatsidealer.  

Det er ei rar, uforutsigbar tid med mange spørsmål. Hva vil denne tida gjøre med land og samfunn og samfunnsøkonomi? Vil den påvirke hvordan vi leser og skriver? Vi ser at tida gjør noe med hvordan litteratur blir formidla, at det digitale og tilgjengeliggjøring på nett trolig utvikler seg raskere enn det ville ha gjort ellers.  Spørsmålet er hvordan dette vil påvirke forfatterinntekten, og om det vil påvirke hvordan vi leser. For å si det sånn: Det er ingen grunn til ikke å gjennomføre de allerede påbegynte forhandlingene ovenfor Forleggerforeningene. Mer enn noensinne trenger vi å få på plass gode avtaler for blant annet strømming av lydbøker. 

Det er unntakstider, bibliotek er stengt, de fysiske bokhandlene opplever nedgang i salg av fysisk bok. Parallelt er det mye oppfinnsomhet og mange med god vilje til å fremme og dele litteratur! Noen ganger går det kanskje litt fort i svingene. Det er viktig å tenke på at deling og offentliggjøring på sosiale medier innebærer tap av kontroll over verket, for når teksten først ligger ute til fri benyttelse, kan de som vil ha tilgang til verket bare hente det ned og bruke det fritt, også i sammenhenger der forfatteren ellers ville ha blitt spurt og fått vederlag. Selv om alt dette var tenkt å være midlertidig, vil teksten leve sitt eget liv med eller uten forfatterens navn. Det er imidlertid ikke bare enkeltpersoner som står for gratis deling og tilgang til litteratur.

Jeg er bekymra for at økt gratis tilgang til litteratur vil skape presedens og dermed også på sikt gå utover forfatterøkonomien. For at skriving av litteratur skal være mulig, må forfatterne ha gode nok kår. Forfatterforeningen skal fortsette forhandlingene med forleggerne om en større andel av bokkrona, ivareta de skjønnlitterære forfatterne, og være på vakt og gi mostand på utvida tilgang til bøker og gratis deling. Vi må ikke venne folk til ikke å betale. Det er et stort arbeid som ligger bak en bok, og forfatterne må betales for det arbeidet.

Mange forfattere opplever nå å miste oppdrag og at de ikke får nye. Den andre krisepakka fra regjeringen skal gi selvstendig næringsdrivende, og med det skjønnlitterære forfattere, utvida sosiale rettigheter. Blant annet er det vedtatt en midlertidig ordning med dagpenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere, en kompensasjon der dekningsgraden er 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. Siste melding fra NAV er dessverre at denne tekniske løsningen ikke vil være oppe og gå før i mai. Dagpengekravet vil telle fra mars, men kanskje ikke bli utbetalt før mai/juni. Det er lenge å vente. NAV-saksbehandleren jeg snakka med sist oppfordra forfattere uten økonomiske midler til å søke sosialhjelp hos NAV og ellers til å følge med på NAV-siden som jevnlig skal bli oppdatert: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Følg også med på Forfatterforeningens nettside: www.forfatterforeningen.no      

Mange forfattere er vant til å sitte aleine og jobbe, men for en del kan det kjennes annerledes nå. Det fysiske møtet mellom forfatter og publikum er uansett satt på vent.

Alle i samfunnet er berørt av koronaepidemien på ulike vis. Hverdagen er endra for veldig mange.

Stiftelsen Fritt ord har bevilga 40 millioner til å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene. Første søknadsfrist var tirsdag denne uka, neste frist er 30.april. Du kan lese mer her: http://www.frittord.no/aktuelt/koronakrisen-fritt-ord-med-40-millioner-ekstra-til-prosjekter/. Forfatterforeningens styre har til første søknadsfrist søkt om midler til to prosjekter. Det ene handler om å lage et litterært landkart i den spesielle situasjonen vi nå er i, og nedtegne fortellinger og refleksjoner i form av nyskrevne tekster fra skjønnlitterære forfattere i hele landet. Det andre prosjektet handler om å legge til rette for at lesesirkler via digital plattform kan få besøk av forfatteren av boka de leser nå når fysiske besøk ikke lar seg gjennomføre.  Jeg håper vi får tilslag på søknadene og at det vil resultere i mulige forfatteroppdrag.  

Før jeg avslutter vil jeg oppfordre dere til å ta kontakt med sekretariatet ved behov. Mette Møller, Kerstin Bennett, Jeanett Hansen og jeg har alle hjemmekontor enn så lenge, men etter påske kan vi nås på telefon 23357620, og post@forfatterforeningen.no. Ta gjerne kontakt med oss når vi er tilbake på jobb! 

Alle gode ønsker for påska og dagene fremover. Ta kontakt!

Alt godt fra Heidi Marie Kriznik