Aktuelt

Advarsel: Ikke overfør rettigheter til Filmforbundet!

Les mer om avtalen på Dramatikerforbundets nettsted: http://dramatiker.no/filmforbundet-selger-rettigheter-uten-a-sporre/ FAKSIMILE: Her er et utdrag av avtalen – les teksten i sin helhet på Dramatikerforbundets nettside: http://dramatiker.no/filmforbundet-selger-rettigheter-uten-a-sporre/ og http://dramatiker.no/wp-content/uploads/2016/04/Filmforbundet-avtale.pdf  …

filmf
  • Les mer om avtalen på Dramatikerforbundets nettsted: http://dramatiker.no/filmforbundet-selger-rettigheter-uten-a-sporre/

FAKSIMILE: Her er et utdrag av avtalen – les teksten i sin helhet på Dramatikerforbundets nettside: http://dramatiker.no/filmforbundet-selger-rettigheter-uten-a-sporre/ og http://dramatiker.no/wp-content/uploads/2016/04/Filmforbundet-avtale.pdf

 

I avtalen Norsk Filmforbund har inngått med de kommersielle tv-kanalene i Norge, hevder de å representere alle rettighetshavere innen film og tv, inklusive alle skribentorganisasjonene i Rådhusgaten. 

I et brev fra skribentorganisasjonene – ved Monica Boracco, Forbundsleder i Norske Dramatikeres Forbund, Ika Kaminka, Foreningsleder i Norsk Oversetterforening, Sigmund Løvåsen, leder DnF, Bjørn Ingvaldsen, leder Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere – heter det at de vil fraråde sine medlemmer å overføre sine forfatterrettigheter til Filmforbundet. 

I brevet heter det: 
 
"I avtalen selger de rettighetene til tv-selskapene for en sum de nekter å fortelle oss størrelsen på. Rettighetene de selger er alle våre litterære rettigheter, produksjonsrett, videresendingsrett med mer. 

Rettighetsoverdragelsen gjelder ifølge avtalen for 10 års ubegrenset bruk.
 
Samtidig som dette skjer, ser vi at Filmforbundet har satt i gang en stor vervekampanje der de hevder å ha penger å dele ut fra 2013. Dette stemmer ikke, dette er penger som allerede er fordelt til våre medlemmer fra forfatterorganisasjonene.
 
I vervekampanjen ber de våre medlemmer om å registrere seg i en organisasjon kalt F©R og slik bli medlem i Norsk Filmforbund. Vær oppmerksom på at et slikt medlemskap fratar deg rettigheter. I tillegg mister du all kontroll over dine rettigheter, siden den avtalen de har inngått med kringkaster ikke sier noe om hvordan de skal fordele vederlagene.
 
Vi vil på det sterkeste advare mot en slik rettighetsoverdragelse. Får du en epost som ber deg registrere deg i F©R, ikke gjør det!
 
Med denne handlingen har Norsk Filmforbund utvist dyp illojalitet mot alle medlemsorganisasjonene i Norwaco, da et slikt uautorisert salg av rettigheter potensielt kan rasere hele den kollektive rettighetsforvaltningen på det audiovisuelle på feltet."