Æresrett-komiteen er konstituert

Komiteen har hatt sitt første møte, som var et rent konstituerende møte. Stemningen var god, og komiteen valgte professor dr. juris. Geir Woxholt til leder…

aeresretten

Komiteen har hatt sitt første møte, som var et rent konstituerende møte. Stemningen var god, og komiteen valgte professor dr. juris. Geir Woxholt til leder for komiteen, som vil levere sin redegjørelse senest 20. januar 2020. 

Komiteen består av: 

Geir Woxholt, professor i formuesrett ved Universitetet i Oslo. Kompetanse innen bl.a. avtalerett, stiftelsesrett, foreningsrett, selskapsrett, obligasjonsrett og forvaltningsrett. Formann i Norges Fondsmeglerforbunds Etiske Råd. Betydelig praksis som voldgiftsdommer.

Guri Hjeltnes, historiker  og direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Fra 2004 var hun professor ved Institutt for kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.

Anine Kierulf, jurist og fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Kierulf har tidligere jobbet som advokat, dommerfullmektig, og forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Kierulf fikk Akademikerprisen for sin forskning og sitt engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter (2015). 

Jørn Øyrehagen Sunde, jurist og rettshistoriker, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen.  Prosjektleder for Nasjonalbibliotekets landslovprosjekt, et tiårig forskningsprosjekt (2014–2024) og forsker ved Baroniet Rosendal. Mottok Universitetet i Bergen sin Meltzer-pris for fremragende forskningsformidling (2012). 

Dag Michalsen, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt professor II ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Michalsens hovedområder er rettshistorie og rettskildelære. Han fikk prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo (2014). 

Bakgrunnen for komiteens arbeid er DnFs beklagelse av æresrettens virke og beslutninger i forbindelse med markeringen av 125-årsjubileet. Beklagelsen avstedkom et offentlig ordskifte, og senere ba Kjartan Fløgstad om at beklagelsen ble behandlet på Forfatterforeningens årsmøte 24. mars 2019. Fløgstad valgte i løpet av årsmøtet å melde seg ut av foreningen. Årsmøtet fattet følgende vedtak:

«Årsmøtet i DnF vil at styret skal setta ned ei granskningsgruppe som skal gå gjennom alle sider ved æresrettens arbeid i 1945 og legge fram ei innstilling til neste årsmøte.»