Æresretten: Debatten fortsetter

I Klassekampen spør Kjartan Fløgstad, Tore Rem og Espen Søbye om dommen mot Alf Larsen virkelig var «en ufortjent uhyrlighet». I den to siders kronikken,…

zxczxczxc

I Klassekampen spør Kjartan Fløgstad, Tore Rem og Espen Søbye om dommen mot Alf Larsen virkelig var «en ufortjent uhyrlighet».

I den to siders kronikken, som foreløpig ikke er lagt ut på nett, imøtegår forfatterne dem som mener at Alf Larsen ble dømt på feil grunnlag, og kritiserer DnF for å være uklar om bakgrunnen for unnskyldningen. I kronikken skriver de:   

Om man, som Forfatterforeningens leder sier, faktisk ikke har «gått inn og vurdert enkeltsaker», handler dette bare om å unnskylde at Æresretten i det hele tatt fantes. Men da skulle problemet være åpenbart. Da bør Forfatterforeningen nemlig også beklage overfor de 16 NS-forfatterne som ble rammet av denne utenomjuridiske prosessen. At et NS-medlemskap skulle kvalifisere til livsvarig eksklusjon fra foreningen, er neppe mer rimelig enn at Æresretten beklaget at Alf Larsen kunne «svekke den moralske motstandsvilje». 

De tre kronikkforfatterne etterlyser «både presiseringer og revurderinger fra Forfatterforeningen».