Aftenposten støtter boklov

Derfor har ikke leserne bare interesse av god tilgang på bøker til rimelige priser, men også av at det i fremtiden vil bli skrevet og…

Aftenposten støtter boklov

Derfor har ikke leserne bare interesse av god tilgang på bøker til rimelige priser, men også av at det i fremtiden vil bli skrevet og utgitt et bredt og kvalitetspreget utvalg bøker på norsk." Avisen påpeker at "de fleste land i Europa har nasjonale boklover".

Videre skriver de: "Norsk litteratur trenger spesiell beskyttelse, og en boklov kan være veien å gå." Avisen bemerker at det er helt urimelig at momsen skal fortsette å være ulik på papir og e-bøker. Avisen avslutter: "Det er å håpe at kulturminister Hadia Tajik kommer på banen med en boklov om ikke lenge."