Aktuelt

Akutt sosialhjelp til frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande

Det er no politisk semje på Stortinget om at sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar skal få ei midlertidig inntektssikring frå NAV. Så langt vi i DnF…

nav-logo-hvit-500x500

Det er no politisk semje på Stortinget om at sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar skal få ei midlertidig inntektssikring frå NAV. Så langt vi i DnF har forstått, vil inntektssikringa bestå i ei dekking av 80% av tapt inntening som frilansar og sjølvstendig næringsdrivande. Reglane er ikkje endra enno, og nav.no vil oppdatere informasjon om ordninga når den er avklara. På Nav.no står det: I påvente av at NAV får på plass en teknisk løsning for denne ordningen, arbeider regjeringen med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret.

Denne ordninga skal dekkje gapet som oppstår hos einskilde – som ikkje kan bli tilgodesett med statleg hjelp før dei etter 17. dag med inntektstap altså kan få statleg inntektssikring.