Alarm fra friprislandet Sverige

Les saken i sin helhet i svenske Aftonbladet her: http://www.aftonbladet.se/kultur/article17544768.ab Noen utdrag: Det tas för givet att litteratur skapas oavsett under vilka villkor författare och…

uten_navn
  • Les saken i sin helhet i svenske Aftonbladet her: http://www.aftonbladet.se/kultur/article17544768.ab

Noen utdrag:

Det tas för givet att litteratur skapas oavsett under vilka villkor författare och översättare arbetar. Den fria prissättningen har rubbat balansen i det litterära systemet. Vi lever i ett kaos av rabatter. Boklådornas ekonomi är instabil och marginalerna minskar. Den litterära bredden är hotad. Urholkningen av bokens värde gör det svårare för oss författare att försörja oss.

Vi saknar dessutom ett branschavtal.

 

Marknadsavdelningarna har tagit en starkare position i förhållande till de litterära redaktionerna. De små förlagen har svårt att hävda sig. Det har skett en snabb kantring på den svenska marknaden. Boken säljs ofta som om den vore vilken vara som helst.

Detta drabbar givetvis läsarna i hög utsträckning, då de inte får tillgång till ett varierat utbud. De politiska insatserna på litteraturområdet har nästan uteslutande sett till att främja boken som kommersiell vara. Regeringen har sänkt bokmomsen och initierat satsningar på export och deckarboom. När det gäller att satsa mer på långsiktig kulturpolitik och författarnas trygghetssystem och försörjning är tonläget ett annat.