Alf Larsen og æresretten

Flere har kritisert at Larsen ble omfattet av unnskyldningen siden Larsen vitterlig ga uttrykk for antisemittiske holdninger.  I Klassekampen skriver Dahl og Solhjell bl.a. at…

unnamed

Flere har kritisert at Larsen ble omfattet av unnskyldningen siden Larsen vitterlig ga uttrykk for antisemittiske holdninger. 

I Klassekampen skriver Dahl og Solhjell bl.a. at æresretten bare behandlet forhold som fant sted mellom 9. april 1940 og 7. mar 1945.

«Hva Alf Larsen eller andre æresrettsdømte gjorde eller sa før og etter det, er ikke relevant for en vurdering av æresretten».

Videre skriver de at Alf Larsen

«ble som den eneste forfatter dømt for meninger han hadde uttrykket. Han ble ikke dømt for noe han hadde gjort.»

De påpeker at Larsen ikke ble

«dømt for antisemittiske utsagn. Ingen slike utsagn ble trukket frem i forfatterforeningens æresrett eller i Norges Kunstnerråd som ankeinstans».