Alt klart for digitalt årsmøte i mars

Også i år tvinger korona-pandemien oss til å avholde digitalt årsmøte. Ta kontakt med administrasjonen hvis du ikke har mottatt innkalling og påmelding!

Frist for påmelding er tirsdag 16. mars kl. 23.59.

Årets digitale møte finner sted fra og med fredag 19. mars kl 10.00 til og med tirsdag 23. mars 2021 kl 23.59. Det betyr at du selv bestemmer når du vil delta på årsmøtet.

Administrasjonen produserer filmer som medlemmene kan se når det passer innenfor årsmøteperioden. Det samme gjelder avstemningene: Du stemmer når du selv vil – fra og med fredag 19. mars kl 10.00 til og med tirsdag 23. mars 2021 kl 23.59.

Medlemmene skal ha mottatt forslag til saksliste og valgkomiteens innstilling til årsmøtet. Skriv til post@forfatterforeningen.no hvis du ikke kan se å ha mottatt materialet fra DnF.

Smittevernrestriksjonene knyttet til situasjonen med korona vedvarer. Det betyr at vi må legge til rette for en digital gjennomføring av helt nødvendige årsmøtesaker. For å kunne drifte foreningen på best mulig måte, både økonomisk (inkludert stipendutbetalinger) og demokratisk (handlingsprogram, vedtektsendringer og valg av både styre og Det litterære Råd), ber styret derfor om samtykke til at vi gjennomfører et digitalt årsmøte begrenset til avvikling av saker som nevnt ovenfor samt skriftlig valg og voteringer. I tilknytning til avviklingen av disse årsmøtesakene vil det bli lagt ut filmede presentasjoner tilgjengelige for de som melder seg på årsmøtet.

Forfatterforeningens vedtekter regulerer ikke en situasjon som den vi fortsatt er i. Styret ønsker derfor å legge til rette for medlemsdemokratiet og ber medlemmene om samtykke til å gjennomføre årsmøtet 2021 digitalt.

Vi vil for øvrig understreke at vi straks det lar seg gjennomføre, vil invitere medlemmene til et fysisk ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte, der medlemmer i større utstrekning kan komme med innspill og benytte medlemsdemokratiet på en mer direkte måte enn den digitale.