Alt klart for helgens årsmøte!

Å møte forfatterkolleger! Å presentere den store forlagsundersøkelsen! Å diskutere forfatterpolitikk og nytt handlingsprogram! DnF-leder Anne Oterholm vet ikke hvor hun skal begynne når vi…

Anne Viking

Å møte forfatterkolleger! Å presentere den store forlagsundersøkelsen! Å diskutere forfatterpolitikk og nytt handlingsprogram! DnF-leder Anne Oterholm vet ikke hvor hun skal begynne når vi ber henne fortelle hva hun gleder seg mest til foran helgens årsmøte. Vi har tatt en prat med Forfatterforeningens leder om årsmøtet og det utfordrende året som venter henne som forfatterleder:  

  • Hvilken sak synes du er viktigst på årsmøtet?

– På årets årsmøte offentliggjør vi Forfatterforeningens forlagsundersøkelse 2011. Det er en oppfølging av den forlagsundersøkelsen vi fikk gjennomført i 2010. Årets undersøkelse er mindre omfattende enn fjorårets, og har et større fokus på hvilke forlagstjenester en forfatter selv mener han eller hun har behov på.

Les mer om forlagsundersøkelsen her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/alt-om-forlagsunders%C3%B8kelsen 

Undersøkelsen vil bli diskutert både i Forfatterklubbene og i plenum på lørdag. Og det kan bli en veldig spennende diskusjon. Det er i alle forfatteres interesse at det forlaget forfatteren velger å gi ut sine bøker på er så dyktig som mulig, enten det handler om det redaksjonelle, om informasjonsarbeid, om salg, marked, utenlandsagentur eller andre forhold. Hensiktene med Forfatterforeningens forlagsundersøkelser er å fokusere på kvaliteten til de tjenestene forlagene tilbyr forfattere og åpne for diskusjoner rundt hva forlagene er gode til, og rundt hva forfatterne har behov for at de skal bli bedre til. Kan hende finnes det forfattere som ønsker seg nye alternativer til de tradisjonelle forlagene?

 

  •  Hva gleder du deg mest til?

 

 – Jeg gleder meg til alt på årsmøte! Jeg gleder meg til å treffe forfatterkolleger. Mange forfattere treffer jeg bare denne ene gangen i året, noe som gjør at det er mye å snakke om. Dessuten gleder jeg meg til å presentere hva styret har jobbet med det siste året. Jeg gleder meg til å diskutere forfatterpolitikk, rammebetingelsene våre på forlagene og e-bøker. Jeg gleder meg til å diskutere et nytt handlingsprogram. Og jeg gleder meg til utdelingen av debutantprisen og ytringsfrihetsprisen, og selvfølgelig gleder jeg meg til årets forfatterforedrag, selv om jeg ikke har tenkt å avsløre hvem som skal holde det!

 

  •  Hvor mange er påmeldt i år? Og i fjor?

 

 – I år er det 145 påmeldte til årsmøtet, i fjor var det 153. Jeg er svært fornøyd med antall påmeldte. Noen ganger forestiller jeg meg at antall påmeldte aldri kommer til å holde seg så høyt, men det viser seg at det gjør det. De siste årene har antall påmeldte til årsmøtene vært stabilt høyt. Og det er selvfølgelig veldig viktig for Forfatterforeningen og Forfatterforeningens styre.

  • Du tar gjenvalg som leder – hva tror du blir de største utfordringene i året du har foran deg?

– Det blir mange utfordrende saker i kommende periode, og noen av dem tror jeg vi må slåss hardt for å drive videre. Det handler om arbeidet vårt for at fastprisen som også er royaltygrunnlaget vårt, videreføres i en boklov, det handler om å lande en e-bokavtale, få til et e-bokutlån i bibliotekene som fungerer godt både for forfattere og bibliotek, fortsette kampen mot merverdiavgift på litteratur som utgis som e-bøker, og selvfølgelig handler det om kampen for pensjons- og trygderettigheter og anstendige forfatterinntekter.