Amalie Skram-prisen til Eikemo

Juryen skriv:  «Som Amalie Skram er Marit Eikemo en sannhetssøkende forfatter. Som Skram, er Eikemo opptatt av hva som styrer de valgene menneskene tar, hvorfor…

Marit Eikemo (Foto: Agnete Brun)

Juryen skriv: 

«Som Amalie Skram er Marit Eikemo en sannhetssøkende forfatter. Som Skram, er Eikemo opptatt av hva som styrer de valgene menneskene tar, hvorfor vi handler som vi gjør, hvorfor vi ikke velger å handle annerledes. Som Skram, vil hun forstå, men ikke stille seg til dommer, for de som virkelig forstår, kan ikke dømme. Eikemo skriver med stor empati og ydmykhet. Søken etter en dypere forståelse og anerkjennelsen av at man aldri fullt ut kan forstå andres liv, løper som parallelle tråder gjennom Eikemos forfatterskap.

Gjennom skarpe observasjoner av det hverdagslige, utforsker Eikemo på arkeologisk vis hva det konkrete forteller om det abstrakte – om livet, samlivet, fellesskapet og om det å være utenfor fellesskapet. Med humor, ydmykhet og empati utforsker hun tema som utenforskap, annerledeshet, fremmedgjøring og ensomhet i et av verdens rikeste land. 

Marit Eikemo er en samtidsforfatter i dobbel betydning av ordet – ikke bare er hun en representant for vår tid, hun utforsker også samtiden i forfatterskapet. Hun er ikke redd for det konkrete og hverdagslige, men det konkrete og hverdagslige blir en vei inn til en dypere forståelse av den tiden vi lever i, og av oss selv»