Amalie Skram – prisen til Flatland

Helga Flatland fekk Tarjei Vesaas debutantpris for romanen Reis hvis du må, bli hvis du kan; ei bok som skulle bli den første av tre om…

helga_flatland_og___yvind_pharo

Helga Flatland fekk Tarjei Vesaas debutantpris for romanen Reis hvis du må, bli hvis du kan; ei bok som skulle bli den første av tre om gutar som forlet heimstaden for å kjempe i Afghanistand. Og om dei som er att, og kva det gjer med dei å vere pårørande av soldatar i krig. Flatland er aktuell i haust med ein ny roman. Men det er først og framst for triologien om at Flatland får prisen. Frå juryens fråsegn: 

Det er befriende å lese en forfatter som klarer å løfte blikket fra seg selv og egne erfaringer, og det er umulig å ikke bli dypt imponert over at en ung forfatter evner å gi troverdige psykologiske skildringer av enkeltmennesker og av så ulike sider av et menneskeliv som homofil kjærlighet, fødselsdepresjon, tap og sorg. Vi er spesielt imponert over hvordan hun med stor innlevelse skildrer unge menn som prøver å finne ut hvem de er og hvem de vil være.

Amalie Skram-prisen tildeles en kvinnelig forfatter som skriver i Amalie Skrams ånd. Amalie Skram sa selv at hun begynte å skrive Hellemyrsfolket fordi hun ville forstå hvordan en ung mann kunne velge å ta livet sitt. Hva er det som gjør at en menneske ser selvmord som eneste utvei? For å forstå dette, måtte hun forstå foreldrene, og for å forstå dem, deres foreldre. Parallellen til Helga Flatlands trilogi er klar: Det store spørsmålet som søkes besvart gjennom psykologiske skildringer og beskrivelser av storsamfunnet og lokalsamfunnets normer og forventninger, er hva det er som gjør at fire unge menn fra en trygg, liten bygd i ett av verdens fredeligste land, velger å verve seg til de norske styrkene i Afghanistan, og med det utsette seg for farer og i verste fall risikere livet.  

Helga Flatland vil noe med litteraturen sin – noe mer enn å skrive sitt liv for å forstå seg selv. Som Amalie Skram vil Helga Flatland forstå hvordan enkeltmennesker og menneskeskjebner formes, og hvordan tilsynelatende tilfeldige hendelser og omstendigheter blir styrende for de valg, og mangel på valg, vi opplever at vi har. Med det oppnår hun at leserne forstår og dømmer mildt, føler med og lider med. Også dette helt i tråd med Amalie Skrams litterære prosjekt. Vi håper Amalie Skram-prisen vil bidra til å gi Helga Flatland inspirasjon til å fortsette å skrive med modig og moden penn. Vi gleder oss til å følge forfatterskapet videre!