Aktuelt

Amalie Skram-prisen til Gøhril Gabrielsen

Det er ikke ofte man opplever å lese et forfatterskap som er så språklig stilsikkert, så gjennomført originalt og samtidig så fullkomment i Amalie Skrams…

gohril_gabrielsen

Det er ikke ofte man opplever å lese et forfatterskap som er så språklig stilsikkert, så gjennomført originalt og samtidig så fullkomment i Amalie Skrams ånd som Gøhril Gabrielsens, sa en samstemt og unisont begeistret jury.

Gjennom nære og svært troverdige skildringer av enkeltskjebner gir Gøhril Gabrielsen seg i kast med de store spørsmålene; hva det vil si å være menneske i relasjon til andre mennesker, hva som former oss og de valgene vi tar, hvorvidt vi er frie til faktisk å velge. Gøhril Gabrielsen behandler forhold mellom søsken, mellom mor og datter og mellom ektefeller på en ny og tankevekkende måte og i et veloverveid, originalt og ofte poetisk språk.

I flere av romanene er det en dramatisk hendelse – sykdom, ulykker og drap – som setter scenen for det som best kan karakteriseres som litterære kammerspill: De fire romanene har alle et lite persongalleri og handlingen utspiller seg i et avgrenset geografisk rom. Ved å la handlingen utspille seg mellom noen helt få personer i et lukket univers skaper Gabrielsen en klaustrofobisk stemning.

Som hos Skram, er skildringene til tider så hjerteskjærende groteske og samtidig så absurde at man som leser ikke vet om man skal le eller gråte. Den svarte humoren som karakteriserer det meste av Amalie Skrams diktning, finner vi igjen hos Gabrielsen. Samtidig er hovedpersonene, som hos Skram, skildret med så stor omtanke at leseren ikke kan unngå å leve seg inn i deres fastlåste situasjon eller rives med i begeistring når de øyner en vei ut av håpløsheten.

Om Gabrielsens litterære produksjon er beskjeden i omfang, har vi her å gjøre med en forfatter av stort format. De fire romanene holder en jevnt høy kvalitet og er alle svært leseverdige. Romanene er mesterlig komponert og har en drivende spenning. Gørhil Gabrielsens forfatterskap fortjener å leses av langt flere. Eller vel så viktig; flere lesere fortjener å bli kjent med Gøhril Gabrielsens forfatterskap. Vi håper Amalie Skram-prisen vil bidra til begge deler.

Det har vært en fornøyelse å lese de fire romanene til Gøhril Gabrielsen og vi gleder oss til å følge forfatterskapet videre!

Teksten er hentet fra juryens tale.

Om Gøhril Gabrielsen: 
Gøhril Gabrielsen debuterte som forfatter med romanen Unevnelige hendelser i 2006 og siden har det kommet tre romaner: Svimlende muligheter, ingen frykt ble utgitt i 2008, Skadedyr i 2011 og Din alltid i 2015. For debutromanen fikk Gøhril Gabrielsen Aschehougs debutantstipend, og i 2010 mottok hun Tanums kvinnestipend.