Åmås lover at «den litteraturpolitiske suksessen skal fortsette»

Knut Olav Åmås innledet lørdag under plenumsforedraget, og lovet da at den norske litteraturpolitiske suksessen skal fortsette, og at det skal være vekst. En av…

© Mette Karlsvik

Knut Olav Åmås innledet lørdag under plenumsforedraget, og lovet da at den norske litteraturpolitiske suksessen skal fortsette, og at det skal være vekst. En av de som tok ordet i debatten etterpå, er poet, og oversetter av Harry Potter-bøkene, Torstein Bygge Høverstad. DnF-medlemmet oppfordret Åmås til å fortsette å sikre langsiktighet i gode litteraturpolitiske virkemidler, som fastprisperiode, innkjøpsordninger, likebehandling av e- og p-bøker, og også sosiale ordninger som pensjon for forfattere. Om grepene som regjeringen har gjort med kutt i Kulturrådet og innkjøpsordningene, sa Høverstad dette: 

– Det er merkelig å først kutte ned, og etterpå evaluere.

En annen som tok ordet, er tidligere leder i NFF, Helge Rønning:

– Det er vanskelig å være uenig med Knut Olav Åmås. Og det er problemet, sier Rønning, og etterlyser mere tydelig utsagn fra statssekretæren. "Dette innebærer en mer liberalistisk litteraturplitikk," mener Rønning, at Åmås skal uttale, for at det skal være lettere å diskutere hva dette betyr prinsipelt.