Åndsverklov: §71 må fjernes

Regjeringen har lagt fram forslag til ny åndsverklov, to ganger 200 sider. Utkastet var på høring for et års tid siden. DnF er av de…

Faksimile fra Klassekampen 6. mai 2017

Regjeringen har lagt fram forslag til ny åndsverklov, to ganger 200 sider. Utkastet var på høring for et års tid siden. DnF er av de som da sendte inn høringssvar. Etter at høringsrunden var avsluttet har nye bestemelser kommet inn i lovforslaget. Lovproposisjonen kom like før påske og 9. mai er det høringsmøte i Stortingskomiteen. DnF er påmeldt og har, som de andre som kommer dit, fått fem minutter til å kommentere på forslaget. 

Det er særlig forslaget til ny paragraf 71 som omhandler «åndsverk som er blitt skapt i et arbeidsforhold», som Kunstnernettverket og kunstnerorganisasjoner reagerer sterkt på. Paragrafen foreslåra at opphavsretten til et verk, i mangel av klar avtale, blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold, og foreslår også at når «verket skapes på bestilling og opphaveren er uten økonomisk risiko for resultatet av det som skapes» skal opphavsretten overføres til oppdragsgiveren. I et intervju i Klassekampen i dag, uttaler lederen i Komponistforeningen, Jørgen Karlstrøm : «Dette er en grenseløs utvidelse av lovparagrafen, og det vil medføre at alle som skaper noe på profesjonelt vis vil miste råderetten over det de skaper. For eksempel kunstnere som har utført et bestillingsverk eller har arbeidet på frilansbasis.» Han sier også: «De som er selvstendig næringsdrivende eller arbeider frilans skal også omfattes av lovverket som gjelder faste ansettelser uten å ha tilgang på fordelene det gir. Da flytter man jo risikoen over på kunstnerne.»

Klassekampen skriver videre: Dette er blant de mest næringsfiendtlige forslagene som noensinne er fremmet på kulturfeltet i Norge, mener Karlstrøm og viser til at det blant annet vil ramme kunstnere som får sine inntekter via kollektive forvaltningsorganisasjoner som Bono, Kopinor, Norwaco og Tono.

I dagens KK står også kronikken Den sterkestets rett/ § 71 må fjernes,  som Den norske Forfatterforening også står som avsender av, sammen med andre kunstnerorganisasjoner.