Åndsverkloven: Dagbladet støtter kunstnerne

Kunstnerne må støttes og bør få beholde herredømmet over egne ideer og uttrykk, fremholder avisen.  Les lederen her: http://www.dagbladet.no/kultur/bor-fa-beholde-herredommet-over-egne-ideer-og-uttrykk/67561885 Avisen skriver at forslaget «er tonedøvt…

dgb

Kunstnerne må støttes og bør få beholde herredømmet over egne ideer og uttrykk, fremholder avisen. 

  • Les lederen her: http://www.dagbladet.no/kultur/bor-fa-beholde-herredommet-over-egne-ideer-og-uttrykk/67561885

Avisen skriver at forslaget «er tonedøvt og demonstrerer en merkelig svak forståelse for hva det vil si å stå bak et kunstverk. Sedvanen har da også til nå vært at dersom avtalen mellom oppdragsgiver og rettighetshaver er uklar, er det hensynet til sistnevnte som veier tyngst. Oppdragsgiverne, som ofte vil være den mest økonomisk drevne parten, bærer ansvaret for å rydde opp i eventuelle vagheter som kunne ha svekket deres stilling.»

Dagbladet påpeker at «kunstnere jobber med en spesifikk idé og et uttrykk som er laget for å nå ut til publikum. Nå kan de miste herredømme over å bevare eller justere sitt eget uttrykk, og gå glipp av kompensasjonen som burde blitt dem til del for å ha laget noe andre ønsker å benytte og videreformidle. Om departementet ikke forstår seg på kreativitet, burde de i alle fall forstå seg på innovasjon.»