Åndsverkloven på programmet i Soria Moria II

Carl Kristian Johansen skriver i Ballade at den rødgrønne regjeringen lovte en gjennomgang av opphavsretten i 2009 i sitt budsjett, men at så ikke vil…

Carl Kristian Johansen skriver i Ballade at den rødgrønne regjeringen lovte en gjennomgang av opphavsretten i 2009 i sitt budsjett, men at så ikke vil skje. Problematikken knyttet til opphavsrett og digital spredning av åndsverk blir i stedet satt opp som et eget punkt i Soria Moria II-erklæringen, som skal angi den politiske retningen for de neste fire årene. Der heter det også at Kulturløftet II skal følges opp, og at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014.

Les hele Soria Moria II-erklæringen på regjeringens nettsider