Aktuelt

Anne Oterholm i Kulturrådet

Det er i statsråd i dag oppnevnt fem medlemmer og tre varamedlemmer til Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017.   …

anne_oterholm_stort
Det er i statsråd i dag oppnevnt fem medlemmer og tre varamedlemmer til Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017. 
 
– Norsk kulturråd spiller en svært viktig rolle i norsk kulturliv – både som forvalter av Norsk kulturfond og som rådgiver i kulturspørsmål. Rådet skal ha høy faglig kompetanse innenfor et bredt felt, og bør ha bred geografisk representasjon. Begge disse kriteriene er godt ivaretatt i det rådet som nå skal fordele midlene i Norsk 
kulturfond fra 2014. Rådet er inne i en spennende periode. I 2014 vil rådet ha større fullmakter til å kunne disponere midler på tvers av faggrenser. Gjennomgangen av 
Norsk kulturråds samlede virksomhet vil også sette fokus på rådets virksomhet, sier kulturminister Thorhild Widvey. 
 
Norsk kulturråd har ti medlemmer og et antall varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder, og varamedlemmer oppnevnes av Kongen etter tilråding 
fra departementet. Oppnevningen gjelder for fire år. Oppnevningene er rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år. Norsk kulturråd vil fra 1. januar 2014 ha følgende sammensetning: 
 
Som rådsmedlemmer for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017 er oppnevnt: 
 
Soon-Mi Chung(1952) er bosatt i Oslo. Hun er musiker og pedagog ved Barratt Due musikkinstitutt samt kunstnerisk leder av Barratt Dues Juniororkester. Hun har mottatt en rekke priser – herunder Norsk kulturråds ærespris for 2012 sammen med Stephan Barratt-Due. 
 
Anne Oterholm (1964) er bosatt i Ås. Hun er forfatter og utdannet cand.philol. ved Universitetet i Oslo. Oterholt har arbeidet som kritiker og skribent. I perioden 2005 til 
2012 var hun leder av Den norske Forfatterforening 
 
Anne Marit Noraker (1971) er bosatt i Nord-Aurdal og har vært direktør ved Valdresmusea fra 2011. I perioden 1996-2011 var hun tilknyttet Oslo byarkiv. Noraker er cand. mag. med etnologi, arkivkunnskap, historie og statsvitenskap. 
 
Geir Haraldseth (1977) er bosatt i Stavanger. Han er leder ved Rogaland Kunstsenter. Han er utdannet ved the Center for Curatorial Studies i New York og Central Saint 
Martin’s i London. Han har også vært skribent for en rekke faglige tidsskrifter. 
 
Arne Fagerholt (1964) er bosatt i Orkdal. Han er utdannet ballettdanser og koreograf og er ansatt som kulturleder i Orkdal kommune. Fagerholt ble første gang oppnevnt 
medlem av rådet 1. januar 2012, og gjenoppnevnes for en ny periode. 
 
Rådet blir med dette sammensatt slik: 
 
Oppnevnt for perioden 2012 til 2015: 
 
Leder: Adm.dir./ komponist Yngve Slettholm, Oslo 
 
Medlem: Skuespiller Asta Busingye Lydersen, Oslo (1. nestleder) 
 
Medlem: Musiker Arnfinn Bjerkestrand, Oslo (2. nestleder) 
 
Medlem: Kurator Marianne Olsen, Tromsø 
 
Medlem: Kunstnerisk leder Iren Reppen, Oslo 
 
 
Oppnevnt rådet for perioden 2014 til 2017: 
 
Musiker Soon-Mi Chung, Oslo 
 
Kulturleder Arne Fagerholt, Orkdal 
 
Daglig leder Geir Haraldseth, Stavanger 
 
Forfatter Anne Oterholm, Ås 
 
Museumsdirektør Anne Marit Noraker, Nord-Aurdal