Anne Oterholm om momsvedtaket for e-bøker

DnFs leder Anne Oterholm er ikke overrasket over konklusjonen i Stortingets finanskomité (se saker lenger ned på siden). I en kommentar skriver Oterholm: Når flertallet…

Anne Oterholm lite

DnFs leder Anne Oterholm er ikke overrasket over konklusjonen i Stortingets finanskomité (se saker lenger ned på siden). I en kommentar skriver Oterholm: Når flertallet i finanskomiteens innstiller på at representantforslaget fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen om innlemming av e-bøker i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for litteratur ikke skal vedtas, er ikke det en stor overraskelse. Mindretallsforslag av denne typen blir ikke vedtatt. Forslagene får imidlertid oppmerksomhet og innholdet blir diskutert. I dette tilfellet har også finanskomiteen arrangert en åpen høring i forbindelse med debatten, hvor så godt som hele bokbransjen var til stede og uttalte seg. Mitt inntrykk er at meningene om momsfritak på e-bøker fremdeles er mange, også i regjeringspartiene. Spørsmålet nå, er selvfølgelig om vi har gitt opp kampen for å få innlemmet e-boka i momsfritaket som gjelder for litteraturen. Gjør finanskomiteens innstilling at det må bli moms på e-bøker? Nei! Det har lenge vært sagt at dette er et spørsmål som i første omgang vil kunne få en avklaring i forbindelse med budsjettbehandlingen til høsten. Vi forholder oss til det. Og vi har ingen planer om å slutte å snakke med Norges kulturminister. Kulturpolitikk hører faktisk hjemme hos henne, noe mange har pekt på, også i finanskomiteen. Jeg vil også peke på at om forlagene møter priskonkurransen ved å legge til momsen uten å heve prisen, så vil royaltygrunnlaget til forfatteren automatisk bli 25% lavere. Dette innebærer en aksept av at forfatternes inntekter må bli lavere i et digitalt marked selv om skrivearbeidet er det samme. Det er faktisk en fullstendig umulig situasjon for oss forfattere. – Anne Oterholm