Ap-Trettebergstuen: Boklov innen 100 dager!

DnF og NFFO møtte i dag Aps stortings-kulturpolitiker Anette Trettebergstuen. Hun kunne melde at bokloven blir et hundredagers-prosjekt hvis de rødgrønne overtar makten.

TRETTEBERGSTUEN Annette, A, He, 2009-2013. 2013-2017. Arbeiderpartiet. Hedmark. Arbeids- og sosialkomiteen. ASK. 43. NYTT FOTO. Medlem av: Den interparlamentariske union (IPU)

Fra DnF møtte leder Heidi Marie Kriznik og nestleder Amalie Kasin Lerstang på det digitale møtet med Trettebergstuen. Fra NFFO møtte bl.a. Arne Vestbø.

Skjermdump fra det digitale møtet.

– Forfattersiden vektla blant annet en boklovs betydning for forfatterne og leserne, forteller Kriznik. – Vi fremheva at en lov må utformes slik at spredning og formidling av alle typer bøker styrkes sammenliknet med dagens situasjon. Videre at myndighetene må gi forleggere, og abonnements- og strømmetjenester, et større ansvar for formidling av litterær bredde enn hva de påtar seg i dag.

– Det må være mulig å finne litteraturpolitiske forpliktelser som det er rimelig å pålegge strømmetjenestene for å sikre en bærekraftig modell og at leserne og lytterne også i framtida skal kunne velge fra et stort og variert litteraturutvalg, påpeker Kriznik. – Her kan Kulturdepartementet initiere en ny politikk.

Anette Trettebergstuen lyttet og viste også at hun forsto betydningen av at en regulering må legge til rette for og tillate rettighetshaverne å framforhandle kollektive avtaler med utgiverne. Altså den avgjørende betydningen av at alle skal ha like rammebetingelser og vilkår når de utgir bøker.

– Ikke bare medlemmene i Forfatterforeningen, men alle skjønnlitterære forfattere som ønsker det vil ha nytte av det! mener Kriznik. – Når Forfatterforeningens avtaler er gode, er det ofte fordi de bestselgende forfatterne har stilt seg til rådighet i kollektive forhandlinger. De har en bedre forhandlingsposisjon og et bedre utgangspunkt enn mindre selgende forfattere. Men takket være den solidariteten disse forfatterne viser, løftes forfattergruppa som helhet.

– De solidariske ordningene har styrka den norske samtidslitteraturen. Solidaritet mellom forfattere er ikke en gitt størrelse, men den er en forutsetning for Forfatterforeningens arbeid og eksistens, fastslår Kriznik.

– Vi vil takke Trettebergstuen for et godt møte, og bejuble at hun lover at innføring av boklov skal være et hundredagers-prosjekt! sier Kriznik.