Åpne avtaler

Ordlyden i disse varierer fra forlag til forlag. Jeg skal her gjengi den aktuelle passusen fra min egen kontrakt med Cappelen, som jeg signerte i…

Åpne avtaler

Ordlyden i disse varierer fra forlag til forlag. Jeg skal her gjengi den aktuelle passusen fra min egen kontrakt med Cappelen, som jeg signerte i forrige uke for å få pocketutgivelsen av «Manhattan» på skinner igjen.

«Særskilte vilkår:

Denne kontrakten skal erstattes av ny kontrakt som fremforhandles av Den norske Forfatterforening og Den norske Forleggerforening etter at billigbokavtalen ble oppsagt av Den norske Forfatterforening i april 2008.»

Dette er en ÅPEN AVTALE. Forlaget erkjenner at den normale billigbokkontrakten er oppsagt før denne avtalen er undertegnet, og at den foreliggende kontrakten er midlertidig («skal erstattes av ny kontrakt»). Blant mine forlagskolleger har Vigdis Hjorth, Roy Jacobsen og trolig et par til signert samme kontrakt. Det som da vil skje, er at resultatet av billigbokforhandlingene, når dette måtte foreligge, vil få tilbakevirkende kraft.

En utspekulert leser vil kunne tolke «erstattes av ny kontrakt» som at de nye vilkår først skal gjelde fra det tidspunkt den nye Billigbokkontrakten er inngått. Slik skal den ikke forstås, og slik er den heller ikke ment. For da kunne man jo like godt ha ventet med å signere til den nye avtalen var på plass.

Det er vesentlig å understreke at dette ikke handler om at noen få, godt selgende forfattere gjennom å rasle litt med sablene har skaffet seg bedre avtaler enn andre. Tvert imot forplikter vi oss til å godta resultatene av forhandlingene om en (ny og bedre) KOLLEKTIV billigbokavtale. Vi sier nei til forskjellsbehandling. Ergo bør også den åpne avtalen gjelde for alle. Forfattere som sitter med en usignert billigbokavtale, eller som mottar den i nærmeste framtid, bør ta kontakt med forlaget sitt og be om en ny og åpen avtale.

Sørg også for at den nye – åpne – avtalen faktisk er gyldig fra og med utgivelse, ikke slik at man mottar gammel royalty fram til en ny billigbokavtale er inngått. Det siste vil tvert imot være en oppfordring til forlagene om å trenere forhandlingene, mens vi ønsker det motsatte.

Altså: Øk presset og skaff deg selv en bedre deal. HVOR god denne dealen blir, får vi se når blodet har størknet på valplassen og kråkene flyr kjøttstinne bort (etc.)

Torgrim Eggen