Åpne kanaler!

Les Jørgen Jægers utspill her: http://bok365.no/artikkel/hvor-er-forfatterforeningen/#.VETfOvmsUSw I utgangspunktet har de aller fleste norske forfattere også fram til i dag vært utestengt fra massemarkedet, ettersom dagligvarehandel og…

interpress_narvesen
  • Les Jørgen Jægers utspill her: http://bok365.no/artikkel/hvor-er-forfatterforeningen/#.VETfOvmsUSw

I utgangspunktet har de aller fleste norske forfattere også fram til i dag vært utestengt fra massemarkedet, ettersom dagligvarehandel og kiosker fører et svært lite utvalg av bøker. Det er heller ikke noe tverrsnitt av litteraturen som er å finne hos Narvesen eller Mega. Men det blir helt feil hvis åpningen inn til disse salgskanalene skal begrenses ytterligere ved at forlag som eier Bladcentralen (BC) holder andre forlag ute. Hvis de velger å gjøre det, viser det at de ikke følger den helhetlige tenkningen om bokmarked og spredning av litteratur som de ellers påberoper seg. Velger de en lukket løsning er det uheldig både for forfattere og lesere. Heldigvis har tre av de store eierne i Bladcentralen – Gyldendal, Aschehoug og Schibsted – signalisert at de vil at BC skal åpne for distribusjon fra konkurrerende forlag. DnF synes det er helt selvsagt at en storaktør som BC ikke kan nekte å distribuere bøker fra enkelte forlag (og dermed også forfattere).   

Forfatterforeningen arbeider for at et bredest mulig utvalg av bøker skal nå ut til leserne gjennom flest mulig kanaler. I disse dager jobber vi mot regjeringens kutt i innkjøpsordningene og for at abonnementsordningene under bokavtalen skal bli best mulig. Vi er midt i forhandlinger om nye avtaler for at litteratur skal kunne tilbys i nye digitale salgskanaler med et godt vederlag til forfatter. Forfatterforeningen tar det for gitt at Bladcentralens eiere åpner opp, slik de har varslet. Massemarkedet har blitt en viktig salgskanal for bøker. Forfatterforeningen mener det ikke kan forsvares at forfattere stenges ute fra dette bare på grunn av at de har gitt ut boka på «feil» forlag.

 

Sigmund Løvåsen

Leder i Den norske Forfatterforening