Arbeiderpartiet foreslår løft for kunstnerøkonomi og litteratur

– Det trengs et skikkelig løft for kunstneres levekår, og dette er vårt løfte om en satsing på kunstnerøkonomi når vi igjen kommer til makten…

aplogo

– Det trengs et skikkelig løft for kunstneres levekår, og dette er vårt løfte om en satsing på kunstnerøkonomi når vi igjen kommer til makten , sier kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, til Forfatterforeningens nettsted.

Kunstnernettverket og mange enkeltorganisasjoner har de siste åra arbeidet for en lønnsreform for kunstnerstipendene. Målsettingen har vært å løfte et arbeidsstipend opp til 50 % av ei gjennomsnittlig norsk heltidsårslønn og at stipendene deretter skal justeres i tråd med lønnsveksten for statsansatte. Regjeringen foreslår nå en realnedgang for stipendene.  Venstre og Krf sikra i fjor høst at første trinn i reformen kunne finne sted. I juni fremma Anette Trettebergstuen (AP), Geir Jørgen Bekkevold (Krf) og Trine Skei Grande (V) et representantforslag som tok til orde for å gjennomføre en kunstnerøkonomireform. http://forfatterforeningen.no/artikkel/kunstnerokonomireform#.WBuW08kUNl0

– Det er svært gledelig at alle tre partier nå følger opp vedtaket og foreslår betydelige økninger i kunstnerstipendene, sier Sigmund Løvåsen, leder i Forfatterforeningen.

Forfatterforeningen har de siste åra arbeidet for en økning av Kulturfondets litteraturbudsjett, blant annet for å styrke innkjøpsordningene. Ordningene bidrar til bedre forfatterøkonomi, større utgivelsesbredde fra forlagene og oppdaterte boksamlinger på folkebibliotekene. Et effektivt og presist virkemiddel for å bedre forfatternes økonomiske situasjon, er å øke bevilgningene til forfattervederlag for bøker i innkjøpsordningene. I tillegg vil en økning i Kulturfondets litteraturbudsjett kunne gå til formidlingstiltak, videreutvikling av Kulturrådets e-bokinnkjøp og sikring av driftsstøtte til bl.a. Foreningen !les.

-Vi trenger en skikkelig litteraturpolitikk, et skikkelig løft! Sammen med styrking av de budsjettmessige virkemidlene vil Ap innføre nullmoms på ebøker og legge frem en ny boklov når vi får makt til det, sier Anette Trettebergstuen (AP).

– Innkjøpsordningene er en grunnpilar i den norske litteraturpolitikken. Regjeringen foreslår å trappe ned utviklingen av norsk samtidslitteratur. Det er godt å se at flere andre partier heller ønsker å bygge forfatterskap og legge til rette for nyskaping, sier Sigmund Løvåsen.

Norsk Forfattersentrum er en organisasjon som formidler og organiserer forfatterbesøk, opplesninger, foredragsserier, turneer i Den kulturelle skolesekken mm. Arbeiderpartiet foreslår nå å øke bevilgningene til Forfattersentrum i tråd med det Forfattersentrum og Forfatterforeningen har bedt om, altså 4,5 millioner økning fra regjeringens budsjettforslag.

– Forfatterforeningen er opptatt av at litteratur ikke bare skal skrives, men også formidles og nå ut til leserne. Forfattersentrum har stor økning i aktivitet, uten at statlig tilskudd har gått opp. Økte bevilgninger til formidling bør være prioritert hos de som er opptatt av at forfattere og andre kunstnere skal tjene penger på det de skaper, sier Sigmund Løvåsen.

For andre kunstfelt foreslår Arbeiderpartiet blant annet betydelige økninger til visuell kunst, kunstnerassistentordning, utstillingshonorar og Skuespiller- og danseralliansen.