Arbeidet med pensjon fra første krone er satt på vent

Forfatterforeningen jobber for forfatteres pensjonsrettigheter, både alene og gjennom Kunstnernettverket utvalg for trygd og pensjon, dette utvalget består av Knut Alfsen (Skuespillerforbundet), Tove Bøygard (NOPA),…

Forfatterforeningen jobber for forfatteres pensjonsrettigheter, både alene og gjennom Kunstnernettverket utvalg for trygd og pensjon, dette utvalget består av Knut Alfsen (Skuespillerforbundet), Tove Bøygard (NOPA), Gyrid Garshol (Norske Billedkunstnere), Jan Terje Helmli (NFFO), Heidi Marie Kriznik (Den norske Forfatterforening) og Christine Thomassen (Creo) som er utvalgsleder.

Utvalget for trygd og pensjon deltok i februar i år på innspillmøte i Finansdepartementet i forbindelse med etablering av Egen pensjonskonto (EPK). Der spilte utvalget inn behovet for at en Egen pensjonskonto (EPK) må kunne «romme» pensjon fra ulike typer tilknytningsformer.

Før reglene om egen pensjonskonto kan settes i kraft må det fastsettes utfyllende forskrifter til loven og systemtekniske løsninger må være på plass. Finansdepartementet sender nå på høring et utkast til forskrifter. I tillegg foreslås to endringer i lovreglene om egen pensjonskonto. Departementet foreslår at reglene om egen pensjonskonto trer i kraft 1. januar 2021.Frist for høringssvar er 3.august. Både Kunstnernettverkets utvalg og Forfatterforeningen vil sende inn høringssvar.

Utvalget for pensjon og trygd har i sitt arbeide for pensjon understreket behovet for opptjening fra første krone, altså at det må sikres mulighet for pensjonsopptjening på alle de inntektene kunstnerne faktisk har og at det må legges til rette for å samle mest mulig.

Regjeringen har satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe og startet arbeidet med å utrede pensjon fra første krone, men det arbeidet er nå satt på vent og innstillingen vil ikke bli ferdig til fastsatt tid på grunn av uenighet. Se nettsak:  

https://frifagbevegelse.no/nyheter/arbeidet-med-pensjon-fra-forste-krone-er-satt-pa-vent-men-en-ny-regel-er-klar-6.158.702978.f5728bffe2

Etter planen skal dog alle fra 1. januar 2021 få en egen pensjonskonto. Da vil du også opptjene pensjon, selv om du ikke har jobbet 12 måneder hos arbeidsgiveren. Men uenigheten står om tre ting:

* At alle skal få pensjon fra første krone. I dag får mange bare pensjon fra lønn som overstiger 1G – 99.858 kroner. Det gjelder uansett om du tjener 200.000 eller en million.

* At du skal opptjene pensjon før du fyller 20 år.

* Og om du skal få pensjon hvis du jobber mindre enn 20 prosent.